16 okt 2017 08:15

16 okt 2017 08:15

Vi måste samverka så unga asylsökande kan bo kvar

Debatt:

Just nu flyttas ensamkommande unga vid 18-årsdagen från kommunens boenden för ungdomar i kommuner där de rotat sig, till Migrationsverkets boenden för vuxna på annan ort. De tvingas då avbryta sin skolgång, lämna sitt sociala nätverk och fritidsaktiviteter och börja om på annat håll vilket självklart skapar mycket oro och vånda hos dem. Detta sker i Skövde och i hela Sverige eftersom ansvaret för asylsökande övergår från kommunen till Migrationsverket när personen blir myndig. Det gäller dem som fortfarande inte fått slutgiltigt beslut på sin asylansökan. De kom till Sverige för att finna trygghet och borde inte behöva behandlas på detta sätt av svenska myndigheter.

Regeringen har avsatt nya medel i höständringsbudgeten till kommunerna för att ensamkommande asylsökande unga ska kunna bo kvar i den kommun där de börjat bygga sitt liv även efter 18-årsdagen. Beloppet till varje kommun baseras på antalet inskrivna asylsökande ensamkommande i kommunen.

Genom kontakt med Skövdes socialförvaltning har vi fått veta att cirka 20 unga ensamkommande kommer att bli 18 år under hösten 2017. Av dessa anser sig förvaltningen kunna behålla cirka 4–8 ungdomar med fortsatt vårdbehov i redan befintliga boenden med de nämnda nya pengarna från regeringen. De övriga cirka 12–16 ungdomarna får flytta iväg till andra orter, såsom redan skett hittills med ett minst lika stort antal, sannolikt större antal, ungdomar. Vi har uppgifter om att de nu finns utspridda i Skara, Hjo, Lidköping, Vänersborg, Göteborg, och även i norra Sverige. 2018 blir fler myndiga och då finns ytterligare medel från regeringen.

Vi i den lokala Skövdeavdelningen av nätverket #vistårinteut ifrågasätter om kommunen inte kan bättre än detta och uppmanar alla goda krafter att samverka för att lösa situationen för dessa unga så att de som vill kan bo kvar i Skövde! Kommunpolitiker, ideella organisationer, kyrkor med flera har nu chans att vara med och göra skillnad för unga i behov av trygghet. Runt omkring i vårt land diskuteras detta och på många håll växer det fram olika former av samarbeten mellan kommun och civilsamhälle.

Det finns goda exempel såsom Agape i Göteborg och föreningen NordSyd i Grästorp som visar att det går att hitta kostnadseffektiva former för samarbete så att de nya pengarna från regeringen räcker längre. På så sätt kan kommunen återigen följa Socialtjänstlagens intentioner att ge stöd åt unga upp till 21 år.

Vi menar att det är viktigt att agera snabbt eftersom allt fler unga flyttas iväg ju mer tiden går. Många kommuner (bl.a. Uppsala, Tranås, Degerfors, Karlskoga och Luleå) har redan fattat beslut att stoppa omflyttningarna, ibland som interimsbeslut, eftersom man anser att frågan är så akut. Det nationella nätverket #vistårinteut kommer noggrant att följa hur kommuner väljer att agera.

#vistårinteut Skövde

Elisabet Brunnegård

Maj-Lis Lindholm

Lise-Lotte Karlsson

Anna Gripeteg

Johanna Svensson

Just nu flyttas ensamkommande unga vid 18-årsdagen från kommunens boenden för ungdomar i kommuner där de rotat sig, till Migrationsverkets boenden för vuxna på annan ort. De tvingas då avbryta sin skolgång, lämna sitt sociala nätverk och fritidsaktiviteter och börja om på annat håll vilket självklart skapar mycket oro och vånda hos dem. Detta sker i Skövde och i hela Sverige eftersom ansvaret för asylsökande övergår från kommunen till Migrationsverket när personen blir myndig. Det gäller dem som fortfarande inte fått slutgiltigt beslut på sin asylansökan. De kom till Sverige för att finna trygghet och borde inte behöva behandlas på detta sätt av svenska myndigheter.

Regeringen har avsatt nya medel i höständringsbudgeten till kommunerna för att ensamkommande asylsökande unga ska kunna bo kvar i den kommun där de börjat bygga sitt liv även efter 18-årsdagen. Beloppet till varje kommun baseras på antalet inskrivna asylsökande ensamkommande i kommunen.

Genom kontakt med Skövdes socialförvaltning har vi fått veta att cirka 20 unga ensamkommande kommer att bli 18 år under hösten 2017. Av dessa anser sig förvaltningen kunna behålla cirka 4–8 ungdomar med fortsatt vårdbehov i redan befintliga boenden med de nämnda nya pengarna från regeringen. De övriga cirka 12–16 ungdomarna får flytta iväg till andra orter, såsom redan skett hittills med ett minst lika stort antal, sannolikt större antal, ungdomar. Vi har uppgifter om att de nu finns utspridda i Skara, Hjo, Lidköping, Vänersborg, Göteborg, och även i norra Sverige. 2018 blir fler myndiga och då finns ytterligare medel från regeringen.

Vi i den lokala Skövdeavdelningen av nätverket #vistårinteut ifrågasätter om kommunen inte kan bättre än detta och uppmanar alla goda krafter att samverka för att lösa situationen för dessa unga så att de som vill kan bo kvar i Skövde! Kommunpolitiker, ideella organisationer, kyrkor med flera har nu chans att vara med och göra skillnad för unga i behov av trygghet. Runt omkring i vårt land diskuteras detta och på många håll växer det fram olika former av samarbeten mellan kommun och civilsamhälle.

Det finns goda exempel såsom Agape i Göteborg och föreningen NordSyd i Grästorp som visar att det går att hitta kostnadseffektiva former för samarbete så att de nya pengarna från regeringen räcker längre. På så sätt kan kommunen återigen följa Socialtjänstlagens intentioner att ge stöd åt unga upp till 21 år.

Vi menar att det är viktigt att agera snabbt eftersom allt fler unga flyttas iväg ju mer tiden går. Många kommuner (bl.a. Uppsala, Tranås, Degerfors, Karlskoga och Luleå) har redan fattat beslut att stoppa omflyttningarna, ibland som interimsbeslut, eftersom man anser att frågan är så akut. Det nationella nätverket #vistårinteut kommer noggrant att följa hur kommuner väljer att agera.

#vistårinteut Skövde

Elisabet Brunnegård

Maj-Lis Lindholm

Lise-Lotte Karlsson

Anna Gripeteg

Johanna Svensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.