27 okt 2017 08:15

27 okt 2017 08:15

Moderaterna är garanten för ett svenskt försvar

Försvaret:

Stefan Hallberg (SD) ifrågasätter den svenska försvarspolitiken efter millennieskiftet och Moderaternas roll i den (SLA 24/10). Det har vi också gjort. Moderaterna i Skaraborg och Västra Götaland har därför konsekvent och outtröttligt drivit på för en skarpare och vassare försvarspolitik.

Därför ställde vår förbundsstämma i Skaraborg 2011 krav på förberedelser för styrketillväxt. 2013 förordade den ett svenskt medlemskap i Nato. 2015 antog den målsättningen att försvarsanslagen ska räknas upp till 2 procent av BNP. Detta är numera målsättningar som alla slagits fast av partiet och som sedan arbetsstämman utgör vår nationella politik.

Vi menar att de borgerliga regeringsåren förvisso lämnade en del övrigt att önska när det handlar om försvaret. Men vi konstaterar samtidigt att om Alliansen inte hade styrt, hade istället Socialdemokraterna kunnat fortsätta att minska försvarsanslagen med 5 miljarder kronor under åren 2009–2011. Vi noterar vidare att Alliansen tillförde fast anställda soldater, vilka är väsentliga inte minst för upprätthållande av beredskap och kompetens. Under denna tid återinfördes också den nationella försvarsplaneringen och veteranpolitiken grundades och utvecklades.

Moderaterna har sedan 2014 drivit S-MP-regeringen framför sig i försvarsfrågan. I två försvarsöverenskommelser har partiet tvingat upp anslagen till nivåer som betydligt överstigit regeringens ambitioner och bud. För 2019–2020 föreslår vi att ytterligare 15 miljarder kr tillförs. Moderaterna har gjort och gör skillnad för försvaret.

SD:s man i Karlsborg lyckas inte med en rad att redogöra för någon egen politik, utan förmår endast att blicka bakåt och gnälla. Ömkande nostalgi löser dock inte något av Sveriges säkerhetsproblem.

Med de beslut och den politik som Moderaterna nu slagit fast tar partiet ett medvetet grepp om försvarsfrågan och olika aspekter av den. Moderaterna är och ska vara garanten för ett starkt svenskt försvar.

Anders G Johansson (M)

gruppledare, Skövde

Torbjörn Colling, (M)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Karlsborg

Därför ställde vår förbundsstämma i Skaraborg 2011 krav på förberedelser för styrketillväxt. 2013 förordade den ett svenskt medlemskap i Nato. 2015 antog den målsättningen att försvarsanslagen ska räknas upp till 2 procent av BNP. Detta är numera målsättningar som alla slagits fast av partiet och som sedan arbetsstämman utgör vår nationella politik.

Vi menar att de borgerliga regeringsåren förvisso lämnade en del övrigt att önska när det handlar om försvaret. Men vi konstaterar samtidigt att om Alliansen inte hade styrt, hade istället Socialdemokraterna kunnat fortsätta att minska försvarsanslagen med 5 miljarder kronor under åren 2009–2011. Vi noterar vidare att Alliansen tillförde fast anställda soldater, vilka är väsentliga inte minst för upprätthållande av beredskap och kompetens. Under denna tid återinfördes också den nationella försvarsplaneringen och veteranpolitiken grundades och utvecklades.

Moderaterna har sedan 2014 drivit S-MP-regeringen framför sig i försvarsfrågan. I två försvarsöverenskommelser har partiet tvingat upp anslagen till nivåer som betydligt överstigit regeringens ambitioner och bud. För 2019–2020 föreslår vi att ytterligare 15 miljarder kr tillförs. Moderaterna har gjort och gör skillnad för försvaret.

SD:s man i Karlsborg lyckas inte med en rad att redogöra för någon egen politik, utan förmår endast att blicka bakåt och gnälla. Ömkande nostalgi löser dock inte något av Sveriges säkerhetsproblem.

Med de beslut och den politik som Moderaterna nu slagit fast tar partiet ett medvetet grepp om försvarsfrågan och olika aspekter av den. Moderaterna är och ska vara garanten för ett starkt svenskt försvar.

Anders G Johansson (M)

gruppledare, Skövde

Torbjörn Colling, (M)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.