27 okt 2017 15:00

27 okt 2017 15:00

Moderaterna och försvaret

Sveriges försvar:

På insändarsidan i SLA, den 27 oktober, slår sig moderaterna Anders G Johansson och Torbjörn Colling, för bröstet och påstår att moderaterna är garanten för ett svenskt försvar.

Vad de inte nämner är, att de också var garanten för att det svenska försvaret monterades ner, och värnplikten avskaffades, för inte så många år sedan.

Argumentet då, var att det inte fanns någon hotbild mot Sverige, och internationella insatser var det enda som behövdes, ansåg man. Är det något historien har lärt oss, så är det att den politiska, och tyvärr också den krigiska, arenan snabbt kan förändras.

Nu måste allt byggas upp igen, med mycket stora kostnader som följd.

Johansson och Colling tycker att de som har kritik mot Moderaternas tidigare agerande när det gäller försvaret, endast gnäller och tittar bakåt.

Så låter det när självkritiken är som bortblåst.

Conny Östling

Vad de inte nämner är, att de också var garanten för att det svenska försvaret monterades ner, och värnplikten avskaffades, för inte så många år sedan.

Argumentet då, var att det inte fanns någon hotbild mot Sverige, och internationella insatser var det enda som behövdes, ansåg man. Är det något historien har lärt oss, så är det att den politiska, och tyvärr också den krigiska, arenan snabbt kan förändras.

Nu måste allt byggas upp igen, med mycket stora kostnader som följd.

Johansson och Colling tycker att de som har kritik mot Moderaternas tidigare agerande när det gäller försvaret, endast gnäller och tittar bakåt.

Så låter det när självkritiken är som bortblåst.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.