13 nov 2017 08:16

13 nov 2017 08:16

Försvara de fackliga skyddsombuden!

Arbetsmiljö:

Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv vill minska fackens medlemmars inflytande över arbetsmiljön. Skyddsombud ska kunna utses utan facklig inblandning och regionala skyddsombud ska avskaffas. Vi i IF Metall säger blankt nej till det.

Arbetet för en god arbetsmiljö är viktigt för att människor ska må bra, både på jobbet och på fritiden. Statistiken visar tyvärr att stressen och pressen i arbetslivet går ut över de anställda.

Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär 2016 visar på arbetsmiljöproblem inom industrin. I yrkesgruppen gjutare, svetsare och plåtslagare med flera har över 35 procent haft besvär som orsakats av arbetet under de senaste 12 månaderna. Det är en klar ökning sedan 2014.

När verkligheten ser ut så här är de fackliga skyddsombuden oerhört viktiga. De har kunskap om de anställdas vardag på jobbet, är naturliga att vända sig till när det blir problem och kan göra skillnad för att de har en stark facklig organisation i ryggen.

Särskilt viktiga för arbetsplatser som saknar egna skyddsombud är de regionala skyddsombuden. De går skyddsronder tillsammans med anställda och arbetsgivare och ser till att arbetsmiljön är bra för alla.

Idag har IF Metall 327 regionala skyddsombud, varav 6 i IF Metalls avdelning Östra Skaraborg. Under 2016 gjorde de sammanlagt 96 besök på arbetsplatser inom vårt område.

Svenskt Näringsliv vill avskaffa de regionala skyddsombuden och överföra deras viktiga arbete till rådgivare kopplade till Arbetsmiljöverket. I värsta fall kan det leda till att fysiska besök ersätts av telefonrådgivning. Det vore en klar sänkning av kvaliteten på arbetsmiljöarbetet.

En av fördelarna med den svenska modellen är att arbetsgivarna och facket samarbetar om arbetsmiljön, istället för att lämna över ansvaret till staten. Genom att utbilda skyddsombud hjälper facket arbetsgivarna med att skapa en bra arbetsmiljö. Både företagen och de anställda tjänar alltså på de fackliga skyddsombudens arbete.

Fackens och arbetsgivarnas samarbete för en bra arbetsmiljö måste utvecklas – inte avvecklas!

IF Metall Östra Skaraborg

Arbetet för en god arbetsmiljö är viktigt för att människor ska må bra, både på jobbet och på fritiden. Statistiken visar tyvärr att stressen och pressen i arbetslivet går ut över de anställda.

Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär 2016 visar på arbetsmiljöproblem inom industrin. I yrkesgruppen gjutare, svetsare och plåtslagare med flera har över 35 procent haft besvär som orsakats av arbetet under de senaste 12 månaderna. Det är en klar ökning sedan 2014.

När verkligheten ser ut så här är de fackliga skyddsombuden oerhört viktiga. De har kunskap om de anställdas vardag på jobbet, är naturliga att vända sig till när det blir problem och kan göra skillnad för att de har en stark facklig organisation i ryggen.

Särskilt viktiga för arbetsplatser som saknar egna skyddsombud är de regionala skyddsombuden. De går skyddsronder tillsammans med anställda och arbetsgivare och ser till att arbetsmiljön är bra för alla.

Idag har IF Metall 327 regionala skyddsombud, varav 6 i IF Metalls avdelning Östra Skaraborg. Under 2016 gjorde de sammanlagt 96 besök på arbetsplatser inom vårt område.

Svenskt Näringsliv vill avskaffa de regionala skyddsombuden och överföra deras viktiga arbete till rådgivare kopplade till Arbetsmiljöverket. I värsta fall kan det leda till att fysiska besök ersätts av telefonrådgivning. Det vore en klar sänkning av kvaliteten på arbetsmiljöarbetet.

En av fördelarna med den svenska modellen är att arbetsgivarna och facket samarbetar om arbetsmiljön, istället för att lämna över ansvaret till staten. Genom att utbilda skyddsombud hjälper facket arbetsgivarna med att skapa en bra arbetsmiljö. Både företagen och de anställda tjänar alltså på de fackliga skyddsombudens arbete.

Fackens och arbetsgivarnas samarbete för en bra arbetsmiljö måste utvecklas – inte avvecklas!

IF Metall Östra Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.