14 nov 2017 08:14

14 nov 2017 08:14

Livsfarligt övergångsställe

Stationsgatan:

Jag har en fråga angående Skövdes nya stadsbussterminal. Kommer man från Mörkekorset och kör upp på Stationsgatan, så finns något som liknar ett övergångsställe direkt efter hållplats G, men det är inte märkt med streck i marken, ej heller är det skyltat som övergångsställe. Men sedan Stationsgatan öppnades för trafik igen har jag redan tre gånger varit nära att köra på fotgängare i mörkret som helt bekymmerslöst spatserat ut mitt i vägbanan på detta ställe. Och om jag varit fotgängare skulle jag nog garanterat tro att det är ett övergångsställe. Något med utformningen får det nämligen att se så ut. Så vad är tanken? Är det ett övergångsställe som ej ännu är färdigställt? Eller ett övergångsställe i modernt utförande? Om inte så måste det tydligt markeras för fotgängare att de inte kan gå över gatan där. Det är rentav livsfarligt när mörkret faller på.

Hasse

Hasse

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.