14 nov 2017 08:12

14 nov 2017 08:12

Prioritera klimatsmarta tjänsteresor

Debatt:

Visionen är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Förutom att utveckla infrastrukturen är det viktigt att genomföra konkreta åtgärder för att stimulera till fler tågresor istället för resor med bil och flyg.

Kommuner och landsting borde tydligare premiera ett hållbart resande och lära av goda exempel.

Tåget är det i särklass mest energieffektiva och miljöanpassade transportslaget. En tågresa från Falköping eller Skövde till Stockholm ger ett utsläpp på bara 1 gram koldioxid. Det innebär att det går att ta tåget 50 000 gånger på sträckan och släppa ut lika mycket som du gör med en enda flygresa Landvetter – Stockholm. Använder du en genomsnittlig ny bil på samma sträcka släpper du ut 19 kg koldioxid.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, men allt för få kommuner, landsting och företag arbetar konkret med klimatsmarta tjänsteresor. Som Sveriges mest hållbara företag är vi på SJ övertygade om att fler kan göra mer rent konkret.

Ett gott exempel är Helsingborgs stad som tagit klimatutmaningen på allvar. Inom ramen för stadens egen vision om en hållbar stad 2035 finns ett tydligt ansvarstagande om hur kommunen använder energikällor och naturresurser. Ett led i satsningen på ett hållbart ekologiskt fotavtryck är en satsning på hållbara tjänsteresor.

Förra året genomförde stadens medarbetare omkring 1 500 enkelresor med flyg och 1 300 enkelresor med tåg, enbart till Stockholm. Det motsvarade en total kostnad på drygt sex miljoner kronor. Målet var att få till en beteendeförändring och finansiera den. Tidigare miljöavgifter om först fyra och senare tio procent hade inte visat sig vara tillräckligt.

Kommunstyrelsen introducerade därför ett helt nytt klimatväxlingsprogram på en betydligt tuffare nivå. Nu genomförs ett påslag om 50 procent av kostnaden för flygresor och ett lika stort påslag på milkostnaden för resor med egen bil i tjänsten. Pengarna som frigörs går till en klimatfond som kan användas för kostnadsfria tjänsteresor med kollektivtrafiken.

Ambitionen med det nya systemet är att man när resan beställs ska se att det blir en stor extrakostnad och tänka till en extra gång.

Fler borde ta efter Helsingborgs lösning för att kunna gå från ord till handling, och därmed öka takten i det egna klimatarbetet. Alla kan inte göra allt. Men alla kan vi göra något.

Erica Kronhöffer

hållbarhetsdirektör SJ

Visionen är att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Förutom att utveckla infrastrukturen är det viktigt att genomföra konkreta åtgärder för att stimulera till fler tågresor istället för resor med bil och flyg.

Kommuner och landsting borde tydligare premiera ett hållbart resande och lära av goda exempel.

Tåget är det i särklass mest energieffektiva och miljöanpassade transportslaget. En tågresa från Falköping eller Skövde till Stockholm ger ett utsläpp på bara 1 gram koldioxid. Det innebär att det går att ta tåget 50 000 gånger på sträckan och släppa ut lika mycket som du gör med en enda flygresa Landvetter – Stockholm. Använder du en genomsnittlig ny bil på samma sträcka släpper du ut 19 kg koldioxid.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, men allt för få kommuner, landsting och företag arbetar konkret med klimatsmarta tjänsteresor. Som Sveriges mest hållbara företag är vi på SJ övertygade om att fler kan göra mer rent konkret.

Ett gott exempel är Helsingborgs stad som tagit klimatutmaningen på allvar. Inom ramen för stadens egen vision om en hållbar stad 2035 finns ett tydligt ansvarstagande om hur kommunen använder energikällor och naturresurser. Ett led i satsningen på ett hållbart ekologiskt fotavtryck är en satsning på hållbara tjänsteresor.

Förra året genomförde stadens medarbetare omkring 1 500 enkelresor med flyg och 1 300 enkelresor med tåg, enbart till Stockholm. Det motsvarade en total kostnad på drygt sex miljoner kronor. Målet var att få till en beteendeförändring och finansiera den. Tidigare miljöavgifter om först fyra och senare tio procent hade inte visat sig vara tillräckligt.

Kommunstyrelsen introducerade därför ett helt nytt klimatväxlingsprogram på en betydligt tuffare nivå. Nu genomförs ett påslag om 50 procent av kostnaden för flygresor och ett lika stort påslag på milkostnaden för resor med egen bil i tjänsten. Pengarna som frigörs går till en klimatfond som kan användas för kostnadsfria tjänsteresor med kollektivtrafiken.

Ambitionen med det nya systemet är att man när resan beställs ska se att det blir en stor extrakostnad och tänka till en extra gång.

Fler borde ta efter Helsingborgs lösning för att kunna gå från ord till handling, och därmed öka takten i det egna klimatarbetet. Alla kan inte göra allt. Men alla kan vi göra något.

Erica Kronhöffer

hållbarhetsdirektör SJ

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.