14 nov 2017 08:13

14 nov 2017 08:13

Vårdslöst påstå att alla 70+ är friska

Gratis buss:

Replik till RBU Skaraborg/Mona Andersson (SLA 9/11).

PRO jobbar mycket aktivt för att gamla och sjuka skall få en bättre tillvaro. Det kan handla om pensioner, orättvis beskattning och en bättre vård av gamla och sjuka, men också kollektivtrafik.

Det är ganska vårdslöst att påstå att alla 70+ är friska. De flesta i den åldersgruppen har ett långt arbetsliv bakom sig, cirka 50 år. Det innebär att deras kroppar ofta är utslitna med reumatiska sjukdomar som följd, men också många andra sjukdomar av kroppens inre organ samt hörsel och syn. Alla dessa pensionärer är värda en respektfull ålderdom.

Självklart finns det de som är ganska friska, men i ett generellt välfärdssystem behandlar vi alla lika.

Självklart är det väldigt tråkigt att vi har politiker som inte rättar till uppenbara felaktigheter i särskild kollektivtrafik. Det drabbar även våra medlemmar.

Vi inom PRO tänker arbeta vidare med många andra frågor som berör både gamla och sjuka och det kan gälla högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och bostadstillägg för att nämna några exempel. Dessa frågor gynnar också era medlemmar.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

PRO jobbar mycket aktivt för att gamla och sjuka skall få en bättre tillvaro. Det kan handla om pensioner, orättvis beskattning och en bättre vård av gamla och sjuka, men också kollektivtrafik.

Det är ganska vårdslöst att påstå att alla 70+ är friska. De flesta i den åldersgruppen har ett långt arbetsliv bakom sig, cirka 50 år. Det innebär att deras kroppar ofta är utslitna med reumatiska sjukdomar som följd, men också många andra sjukdomar av kroppens inre organ samt hörsel och syn. Alla dessa pensionärer är värda en respektfull ålderdom.

Självklart finns det de som är ganska friska, men i ett generellt välfärdssystem behandlar vi alla lika.

Självklart är det väldigt tråkigt att vi har politiker som inte rättar till uppenbara felaktigheter i särskild kollektivtrafik. Det drabbar även våra medlemmar.

Vi inom PRO tänker arbeta vidare med många andra frågor som berör både gamla och sjuka och det kan gälla högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och bostadstillägg för att nämna några exempel. Dessa frågor gynnar också era medlemmar.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.