15 nov 2017 08:14

15 nov 2017 08:14

Det är en gångpassage

Stationsgatan:

Angående insändaren med rubriken ”Livsfarligt övergångsställe” i SLA 14/11.

Stationsgatan har vid ombyggnationen av stadsbussterminalen förändrats på flera sätt. För att få plats med fler hållplatslägen stannar bussar nu även på gatans västra sida. Det som beskrivs i insändaren är inte ett övergångsställe utan en gångpassage. Det innebär att du som gångtrafikant inte har företräde mot bussar och bilar. Vi kommer att sätta upp särskilda skyltar som upplyser gångtrafikanterna om detta. Övergångsställen finns norr och söder om stadsbussterminalen vid trafikljusen. Det är också viktigt att du som bilist uppmärksammar att hastighetsbegränsningen är 30 km/h förbi Resecentrum, och som alltid är det viktigt att ha ett samspel med dina medtrafikanter.

Anna Möller

chef gata och park i Skövde kommun

Angående insändaren med rubriken ”Livsfarligt övergångsställe” i SLA 14/11.

Stationsgatan har vid ombyggnationen av stadsbussterminalen förändrats på flera sätt. För att få plats med fler hållplatslägen stannar bussar nu även på gatans västra sida. Det som beskrivs i insändaren är inte ett övergångsställe utan en gångpassage. Det innebär att du som gångtrafikant inte har företräde mot bussar och bilar. Vi kommer att sätta upp särskilda skyltar som upplyser gångtrafikanterna om detta. Övergångsställen finns norr och söder om stadsbussterminalen vid trafikljusen. Det är också viktigt att du som bilist uppmärksammar att hastighetsbegränsningen är 30 km/h förbi Resecentrum, och som alltid är det viktigt att ha ett samspel med dina medtrafikanter.

Anna Möller

chef gata och park i Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.