15 nov 2017 08:15

15 nov 2017 08:15

Samhällsfarliga skattesmitare

Skatteplanering:

Signaturen Vitus (SLA 13/11) försvarar den uppmärksammade skatteflykten av Sveriges rikaste personer och det hyggligaste man kan säga om Vitus försvar är för att citera ett gammalt bibliskt uttryck ”förlåt honom ty han veta icke vad han gör”.

En av de största orsakerna till att Sverige ligger på femte plats internationellt sett med en skatt på 42,8 procent att jämföra med t.ex. Danmarks 48,6 eller Mexicos runt 20 procent om man så hellre vill, beror på att rika människor gör allt för att slippa ta sitt samhällsansvar genom olika sorters skatteflykt. Den tidigare riksåklagaren Brynolf Wendt sa för att antal år sedan när skattetrycket var högre än vad det är i dag, att skulle alla betala skatt som det är tänkt så skulle sannolikt ingen behöva betala mer än 17–18 procent i skatt och faktum är Vitus, att höginkomsttagarna betalar betydligt mindre än låginkomsttagarna utifrån sin ekonomiska bärkraft, så sluta upp med att försvara de samhällsfarliga skattesmitarna.

Kent Rohdin

En av de största orsakerna till att Sverige ligger på femte plats internationellt sett med en skatt på 42,8 procent att jämföra med t.ex. Danmarks 48,6 eller Mexicos runt 20 procent om man så hellre vill, beror på att rika människor gör allt för att slippa ta sitt samhällsansvar genom olika sorters skatteflykt. Den tidigare riksåklagaren Brynolf Wendt sa för att antal år sedan när skattetrycket var högre än vad det är i dag, att skulle alla betala skatt som det är tänkt så skulle sannolikt ingen behöva betala mer än 17–18 procent i skatt och faktum är Vitus, att höginkomsttagarna betalar betydligt mindre än låginkomsttagarna utifrån sin ekonomiska bärkraft, så sluta upp med att försvara de samhällsfarliga skattesmitarna.

Kent Rohdin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.