07 dec 2017 09:29

07 dec 2017 09:29

Stora försämringar hotar Skövdes skolor

Skolan:

Besparingar. I Skövdes skolor ska det vara nolltolerans mot kränkande beteende. Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan och alla vårdnadshavare ska veta att deras barn vistas i en trygg miljö.

I Skövdes skolor ska alla få den hjälp de behöver för att nå godkända resultat. Alla elever som behöver ska få de anpassningar de behöver och har rätt till bra arbetsro i skolan.

I Skövdes skolor ska alla ha rätt till bra undervisning oavsett var man bor och vad ens familj har för bakgrund och utbildningsnivå.

Detta är mycket bra ambitioner som dessutom stämmer bra in på skollagen.

Verkligheten är tyvärr en helt annan.

Skövdes skolor har fått en för liten budget som alla rektorer är tvungna att hålla. Detta resulterar i att skolorna redan nu måste göra sig av med personal, slå ihop klasser och dra ner på kursmaterial och annan utrustning. Detta kommer resultera i elevantal på upp till 29 elever i varje klass. Det kommer bli färre vuxna i skolan, mer utslagning av elever som behöver mer hjälp, fler utbrända lärare. Detta är inte mina åsikter utan rena fakta.

Hur kan politiker i en kommun med god ekonomi låta detta hända? Våra barn och ungdomar är vår framtid. Det måste få kosta pengar att ge dem en bra utbildning och bra start i livet.

Gör om, gör rätt!

Skattebetalare, förälder och lärare

I Skövdes skolor ska alla få den hjälp de behöver för att nå godkända resultat. Alla elever som behöver ska få de anpassningar de behöver och har rätt till bra arbetsro i skolan.

I Skövdes skolor ska alla ha rätt till bra undervisning oavsett var man bor och vad ens familj har för bakgrund och utbildningsnivå.

Detta är mycket bra ambitioner som dessutom stämmer bra in på skollagen.

Verkligheten är tyvärr en helt annan.

Skövdes skolor har fått en för liten budget som alla rektorer är tvungna att hålla. Detta resulterar i att skolorna redan nu måste göra sig av med personal, slå ihop klasser och dra ner på kursmaterial och annan utrustning. Detta kommer resultera i elevantal på upp till 29 elever i varje klass. Det kommer bli färre vuxna i skolan, mer utslagning av elever som behöver mer hjälp, fler utbrända lärare. Detta är inte mina åsikter utan rena fakta.

Hur kan politiker i en kommun med god ekonomi låta detta hända? Våra barn och ungdomar är vår framtid. Det måste få kosta pengar att ge dem en bra utbildning och bra start i livet.

Gör om, gör rätt!

Skattebetalare, förälder och lärare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.