21 dec 2017 06:00

21 dec 2017 06:00

Ryds ängar offras med lögner och svek

DEBATT

I nyhetsflödet från oktober 2017 kan vi finna följande svar (citat) från de ledande politikerna när det gäller frågan om en väg genom Ryds ängar.

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) svarade:

– Rätt snart konstaterades att det inte fanns något framkomligt alternativ.

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) svarade:

– Två alternativ genom Ryds ängar presenterades av Skanska, och som i ett tidigt stadium avfärdades.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) svarade:

– Vägen genom Ryds ängar avfördes från dagordningen på ett tidigt stadium, och vi har lyssnat på opinionen.

Med lögner och frenetiskt arbete i det fördolda har politikerna nu alltså åter öppnat för väg genom Ryds ängar. Man hade heller inte tänkt berätta något förrän i sista minuten, inget material lämnades ut, trots upprepade påstötningar. Skanska har svängdörrar in till kommunalrådet, vi andra hålls ovetande. Det var bara tack vare professionella medarbetare som gjorde att vi fick grepp på ärendet som nu rullas upp. Kommunen teg som muren och lade dessutom munkavle på sina företrädare.

Sprängandet och krossandet i Billingsryd utgör en allvarlig störning för boende i Hasselbacken, där man också har områdesbestämmelser rörande informationsplikt för vibrationsstörningar vid försäljning av fastigheter. Man är alltså skyldig att uppge att fastighetsvärdet kan vara reducerat med anledning av sprängningarna i stenbrottet. Allt detta skulle ha upphört 2019-12-31 enligt gällande beslut. Nu ska man istället under mer än tio års tid spränga sig vidare norrut och österut genom branterna. Med omfattande miljöstörning och förstöring som följd. Lögner och svek av politiker som sannolikt inte själva behöver uppleva förödelsen.

Man tänker sig också att bygga en väg från stenbrottet för 60-tonsekipage genom ett naturreservat och ett natura 2000-område, över Åsenbäckens våtmarksområde och genom naturliga ädellövskogar som täcker den södra delen av reservatet, som därmed exploateras. Allt detta lämnas åt Skanska att ta hand om. Men var är den gällande översiktsplanen, samrådsredogörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen? Sköter Skanska det också, och har man eget kontor i kommunhuset nu?

Är det den internationella stenindustrin, Heidelbergkoncernen, Cementa, Skanska och dess lakejer som styr kommunen, eller är det Skövdeborna?

Vi behöver nya politiker 2018. Politiker som ser till Skövdebornas bästa.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) svarade:

– Rätt snart konstaterades att det inte fanns något framkomligt alternativ.

Oppositionsrådet Marie Ekman (S) svarade:

– Två alternativ genom Ryds ängar presenterades av Skanska, och som i ett tidigt stadium avfärdades.

Kommunalrådet Leif Walterum (C) svarade:

– Vägen genom Ryds ängar avfördes från dagordningen på ett tidigt stadium, och vi har lyssnat på opinionen.

Med lögner och frenetiskt arbete i det fördolda har politikerna nu alltså åter öppnat för väg genom Ryds ängar. Man hade heller inte tänkt berätta något förrän i sista minuten, inget material lämnades ut, trots upprepade påstötningar. Skanska har svängdörrar in till kommunalrådet, vi andra hålls ovetande. Det var bara tack vare professionella medarbetare som gjorde att vi fick grepp på ärendet som nu rullas upp. Kommunen teg som muren och lade dessutom munkavle på sina företrädare.

Sprängandet och krossandet i Billingsryd utgör en allvarlig störning för boende i Hasselbacken, där man också har områdesbestämmelser rörande informationsplikt för vibrationsstörningar vid försäljning av fastigheter. Man är alltså skyldig att uppge att fastighetsvärdet kan vara reducerat med anledning av sprängningarna i stenbrottet. Allt detta skulle ha upphört 2019-12-31 enligt gällande beslut. Nu ska man istället under mer än tio års tid spränga sig vidare norrut och österut genom branterna. Med omfattande miljöstörning och förstöring som följd. Lögner och svek av politiker som sannolikt inte själva behöver uppleva förödelsen.

Man tänker sig också att bygga en väg från stenbrottet för 60-tonsekipage genom ett naturreservat och ett natura 2000-område, över Åsenbäckens våtmarksområde och genom naturliga ädellövskogar som täcker den södra delen av reservatet, som därmed exploateras. Allt detta lämnas åt Skanska att ta hand om. Men var är den gällande översiktsplanen, samrådsredogörelsen och miljökonsekvensbeskrivningen? Sköter Skanska det också, och har man eget kontor i kommunhuset nu?

Är det den internationella stenindustrin, Heidelbergkoncernen, Cementa, Skanska och dess lakejer som styr kommunen, eller är det Skövdeborna?

Vi behöver nya politiker 2018. Politiker som ser till Skövdebornas bästa.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.