11 jan 2018 08:09

11 jan 2018 08:09

Billigare vintersporter

Fritidsaktiviteter:

Replik till insändaren i SLA 4/1 ”Alla har inte råd med vintersporter”.

I insändaren beskrivs hur dyra alla fritidsaktiviteter är. Det dyraste är all utrustning som behövs. Två olika familjer beskrivs där skridskoutrustning kostar 2 800 kr per barn, längdskidpaket 1 900 kr per barn och slalompaket 8 500 kr per barn. Jag förstår att det är dyrt för en familj med barn.

Det finns dock andra sätt. Man behöver inte köpa allt nytt. Särskilt inte om man måste byta ut det vart eller vartannat år efterhand som barnen växer ur det gamla.

Alla större föreningar i Skövde brukar ha så kallade bytesdagar. På dessa kan man lämna in de urväxta utrustningarna och få mer passande skor, skridskor, skidskor eller andra utrustningsdelar. Antingen byter man eller så köper man billigt.

Vi har också i Skövde en så kallad ”Fritidsbank”, belägen på Norra Bergvägen 15 B. Där kan man låna utrustning ungefär som i ett bibliotek. 14 dagars lån, som kan förlängas. Precis som i ett bibliotek kostar det ingenting. Här finns allt som behövs vad gäller skridskor, skidor, längd och slalom. Även för de flesta sommaridrotter finns ett urval.

En person är anställd av Västergötlands idrottsförbund. Övriga tjänster sköts ideellt av volontärer. Även Skövde kommun bidrar till kostnaderna. Deras verksamhet är populär och de håller på att växa ur sina lokaler. Alla i Skövde bör ta tillfället i akt och rensa sina garage eller vindar och lämna in idrottsutrustningar, som andra kan utnyttja.

Angående avgifterna på Billingen, vill jag betona att vi har låga avgifter i jämförelse med likvärdiga anläggningar i Sverige. Det skall också betonas att alla barn och ungdomar upp till 16 år åker kostnadsfritt. Det behöver alltså inte vara så stor kostnad för barnfamiljer att utnyttja vår anläggning.

Det finns stora möjligheter att hålla nere kostnaderna. Vi vill ju helst att alla våra medborgare skall ha möjlighet att utnyttja våra anläggningar. Kultur- och fritidsverksamheten är viktig för Skövdes utveckling och medborgarnas livskvalité.

Kaj-Eve Enroth (L)

ordförande kultur- och fritidsnämnden

I insändaren beskrivs hur dyra alla fritidsaktiviteter är. Det dyraste är all utrustning som behövs. Två olika familjer beskrivs där skridskoutrustning kostar 2 800 kr per barn, längdskidpaket 1 900 kr per barn och slalompaket 8 500 kr per barn. Jag förstår att det är dyrt för en familj med barn.

Det finns dock andra sätt. Man behöver inte köpa allt nytt. Särskilt inte om man måste byta ut det vart eller vartannat år efterhand som barnen växer ur det gamla.

Alla större föreningar i Skövde brukar ha så kallade bytesdagar. På dessa kan man lämna in de urväxta utrustningarna och få mer passande skor, skridskor, skidskor eller andra utrustningsdelar. Antingen byter man eller så köper man billigt.

Vi har också i Skövde en så kallad ”Fritidsbank”, belägen på Norra Bergvägen 15 B. Där kan man låna utrustning ungefär som i ett bibliotek. 14 dagars lån, som kan förlängas. Precis som i ett bibliotek kostar det ingenting. Här finns allt som behövs vad gäller skridskor, skidor, längd och slalom. Även för de flesta sommaridrotter finns ett urval.

En person är anställd av Västergötlands idrottsförbund. Övriga tjänster sköts ideellt av volontärer. Även Skövde kommun bidrar till kostnaderna. Deras verksamhet är populär och de håller på att växa ur sina lokaler. Alla i Skövde bör ta tillfället i akt och rensa sina garage eller vindar och lämna in idrottsutrustningar, som andra kan utnyttja.

Angående avgifterna på Billingen, vill jag betona att vi har låga avgifter i jämförelse med likvärdiga anläggningar i Sverige. Det skall också betonas att alla barn och ungdomar upp till 16 år åker kostnadsfritt. Det behöver alltså inte vara så stor kostnad för barnfamiljer att utnyttja vår anläggning.

Det finns stora möjligheter att hålla nere kostnaderna. Vi vill ju helst att alla våra medborgare skall ha möjlighet att utnyttja våra anläggningar. Kultur- och fritidsverksamheten är viktig för Skövdes utveckling och medborgarnas livskvalité.

Kaj-Eve Enroth (L)

ordförande kultur- och fritidsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.