11 jan 2018 08:07

11 jan 2018 08:07

Föräldraförsäkringen är till för barnen!

DEBATT

Regeringens utredare föreslår nu kvoterad föräldraförsäkring där fem månader viks åt vardera föräldern. Redan idag har föräldrar rätt till lika många dagar och sedan delar man själv upp detta utifrån familjens förutsättningar. Men denna frihet vill inte regeringens utredare ge familjen. Om förslaget blir till verklighet kommer det att betyda mindre tid med barnen i de fall där den ena föräldern inte har möjlighet att vara föräldraledig. Konsekvensen får barnet ta, som kan tvingas till förskola innan det har lärt sig gå eller tala. Jag tror inte att det är till barnets bästa.

Att, som regeringen, göra föräldraförsäkringen till en fråga som enbart handlar om jämställdhet är att gömma undan vad föräldraförsäkringen finns till för. Inte är det för mammor och pappor, det är för barnen. För att barnen ska få tid till anknytning till sina nära, för att barnet ska växa upp i lugn, för att barnet ska få uppmärksamhet och ovillkorad kärlek. I en förskolemiljö med många barn finns inte samma möjlighet att uppfylla det lilla barnets behov.

Jag blev kristdemokrat på grund av politiken om frihet för familjen och mer tid med barnen när de är små. Kristdemokraterna vill ha en helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa. Vi vill ge möjlighet att vara hemma längre med sina barn genom en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola. Vi vill minska barngrupperna i förskolan genom att sätta ett tak för hur stora. Vi vill även höja pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension. Vi föreslår också förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet.

Detta står i bjärt kontrast till det som regeringens utredare nu föreslår, en ofrihetsreform där antal föräldradagar som kan tas ut innan barnets treårsdag minskas från 480 till 390 dagar, där de kvoterade månaderna utökas till fem, där de tio pappadagarna vid barnets födsel tas bort och där föräldraförsäkringen minskas totalt från 480 till 460 dagar.

Skillnaderna i familjepolitiken är tydliga. På frågan varför förslaget är ett bra säger berörd minister att ”det är bra för jämställdheten, inte minst med tanke på kvinnors pensioner”. Men inte ett ord om barnen! Föräldraförsäkringen är till för barnen! Kristdemokraterna behövs i svensk politik för våra minsta. Vi kristdemokrater kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Regeringens utredare föreslår nu kvoterad föräldraförsäkring där fem månader viks åt vardera föräldern. Redan idag har föräldrar rätt till lika många dagar och sedan delar man själv upp detta utifrån familjens förutsättningar. Men denna frihet vill inte regeringens utredare ge familjen. Om förslaget blir till verklighet kommer det att betyda mindre tid med barnen i de fall där den ena föräldern inte har möjlighet att vara föräldraledig. Konsekvensen får barnet ta, som kan tvingas till förskola innan det har lärt sig gå eller tala. Jag tror inte att det är till barnets bästa.

Att, som regeringen, göra föräldraförsäkringen till en fråga som enbart handlar om jämställdhet är att gömma undan vad föräldraförsäkringen finns till för. Inte är det för mammor och pappor, det är för barnen. För att barnen ska få tid till anknytning till sina nära, för att barnet ska växa upp i lugn, för att barnet ska få uppmärksamhet och ovillkorad kärlek. I en förskolemiljö med många barn finns inte samma möjlighet att uppfylla det lilla barnets behov.

Jag blev kristdemokrat på grund av politiken om frihet för familjen och mer tid med barnen när de är små. Kristdemokraterna vill ha en helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa. Vi vill ge möjlighet att vara hemma längre med sina barn genom en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola. Vi vill minska barngrupperna i förskolan genom att sätta ett tak för hur stora. Vi vill även höja pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension. Vi föreslår också förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet.

Detta står i bjärt kontrast till det som regeringens utredare nu föreslår, en ofrihetsreform där antal föräldradagar som kan tas ut innan barnets treårsdag minskas från 480 till 390 dagar, där de kvoterade månaderna utökas till fem, där de tio pappadagarna vid barnets födsel tas bort och där föräldraförsäkringen minskas totalt från 480 till 460 dagar.

Skillnaderna i familjepolitiken är tydliga. På frågan varför förslaget är ett bra säger berörd minister att ”det är bra för jämställdheten, inte minst med tanke på kvinnors pensioner”. Men inte ett ord om barnen! Föräldraförsäkringen är till för barnen! Kristdemokraterna behövs i svensk politik för våra minsta. Vi kristdemokrater kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

Annika Eclund (KD)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.