11 jan 2018 08:08

11 jan 2018 08:08

Lätt att tala för andra

Pensionsförslag:

Den förre moderate partiledaren, Fredrik Reinfeldt, tyckte att vi kunde arbeta till 75 års ålder. Den nya ledaren, Ulf Kristersson, tycker att han hade rätt, men att det inte räcker. På deras arbetsplats kan man säkerligen arbeta så länge, men många är de, vars kroppar är färdigarbetade långt tidigare.

Det Kristersson tycker behöver tillföras, utöver höjd pensionsålder, är omskolning, byte av jobb, hålla sig i trim, så att man orkar med den höjda pensionsåldern.

Det är lätt att tala för andra, när man själv sitter i en helt annan sits. Men förslagen är, som jag ser det, helt i moderat anda.

Conny Östling

Den förre moderate partiledaren, Fredrik Reinfeldt, tyckte att vi kunde arbeta till 75 års ålder. Den nya ledaren, Ulf Kristersson, tycker att han hade rätt, men att det inte räcker. På deras arbetsplats kan man säkerligen arbeta så länge, men många är de, vars kroppar är färdigarbetade långt tidigare.

Det Kristersson tycker behöver tillföras, utöver höjd pensionsålder, är omskolning, byte av jobb, hålla sig i trim, så att man orkar med den höjda pensionsåldern.

Det är lätt att tala för andra, när man själv sitter i en helt annan sits. Men förslagen är, som jag ser det, helt i moderat anda.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.