11 jan 2018 08:08

11 jan 2018 08:08

Mina erfarenheter av korttidsboendet

Ekedal:

En nära anhörig till en patient på Ekedal har efterlyst bättre vård/omsorg för korttidsboende på Ekedal (SLA 4/1).

Eftersom jag – efter ett armbrott – har viss egen erfarenhet av vård och omsorg på Ekedal, vill jag framföra några personliga synpunkter:

1. Personalen är patientorienterad och insatt i patienternas behov av vård och fysisk träning.

2. Personalen vill lyssna till patient och anhöriga i varje enskilt fall, för att om möjligt tillgodose vars och ens behov av behandling.

3. Beroende på antal boende kan kanske tiden ibland vara begränsad, men enligt min erfarenhet försöker man ge den omvårdnad och möjlighet till träning, som var och en behöver.

W

En nära anhörig till en patient på Ekedal har efterlyst bättre vård/omsorg för korttidsboende på Ekedal (SLA 4/1).

Eftersom jag – efter ett armbrott – har viss egen erfarenhet av vård och omsorg på Ekedal, vill jag framföra några personliga synpunkter:

1. Personalen är patientorienterad och insatt i patienternas behov av vård och fysisk träning.

2. Personalen vill lyssna till patient och anhöriga i varje enskilt fall, för att om möjligt tillgodose vars och ens behov av behandling.

3. Beroende på antal boende kan kanske tiden ibland vara begränsad, men enligt min erfarenhet försöker man ge den omvårdnad och möjlighet till träning, som var och en behöver.

W

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.