12 jan 2018 14:26

12 jan 2018 14:26

Den som gräver har ansvaret

Gropar:

Svar på insändare angående farliga gropar (SLA 10/1).

Hej Jörgen! Den som gräver i kommunal mark har ansvar för att gropen, eller schaktet, återställs så snabbt som möjligt efter att arbetet är utfört. Under den tid som schaktet är grusat ska den ansvarige även se till att schaktet ser bra ut och inte är en fara för allmänheten. Det är bra om du kontaktar oss via Kontaktcenter med uppgifter om var gropen är så att vi kan se över vem som ansvarar på just den platsen och se till att gropen åtgärdas. Kontaktcenter når du på 0500-49 80 00 eller via www.skovde.se/kontakt.

Vänliga hälsningar:

Daniel Lindh

tf chef gata och natur, Skövde kommun

Svar på insändare angående farliga gropar (SLA 10/1).

Hej Jörgen! Den som gräver i kommunal mark har ansvar för att gropen, eller schaktet, återställs så snabbt som möjligt efter att arbetet är utfört. Under den tid som schaktet är grusat ska den ansvarige även se till att schaktet ser bra ut och inte är en fara för allmänheten. Det är bra om du kontaktar oss via Kontaktcenter med uppgifter om var gropen är så att vi kan se över vem som ansvarar på just den platsen och se till att gropen åtgärdas. Kontaktcenter når du på 0500-49 80 00 eller via www.skovde.se/kontakt.

Vänliga hälsningar:

Daniel Lindh

tf chef gata och natur, Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.