12 jan 2018 08:13

12 jan 2018 08:13

Ett stort fult sår in i berget

Billingsryd:

I dag är gruvbrottet vid Billingsryd en stor urholkning i Billingen men med en mindre öppning utåt på bergskanten som är några hundra meter. Brottet har därför inte stört landskapsbilden så mycket. Tittar man på en satellitbild så är brottet närmare 700 meter långt i nord-sydlig riktning. Nu pratar kommunledningen om att öppna upp brottet och ta bort några bergsklackar för framtida bebyggelse. Detta kommer då att innebära att en stor del av bergssidan försvinner, hur många hundra meter vet vi inte. Vid bergskanten finns stora naturvärden med klippbrant, bäckar, växter och insekter. När så även skogen tas ner blir det ett stort fult sår in i berget. Dessa naturvärden ska man inte bortse ifrån, de kan vara lika stora som inskränkningen blir för ny väg på Ryds ängar.

Herr Karlsson

I dag är gruvbrottet vid Billingsryd en stor urholkning i Billingen men med en mindre öppning utåt på bergskanten som är några hundra meter. Brottet har därför inte stört landskapsbilden så mycket. Tittar man på en satellitbild så är brottet närmare 700 meter långt i nord-sydlig riktning. Nu pratar kommunledningen om att öppna upp brottet och ta bort några bergsklackar för framtida bebyggelse. Detta kommer då att innebära att en stor del av bergssidan försvinner, hur många hundra meter vet vi inte. Vid bergskanten finns stora naturvärden med klippbrant, bäckar, växter och insekter. När så även skogen tas ner blir det ett stort fult sår in i berget. Dessa naturvärden ska man inte bortse ifrån, de kan vara lika stora som inskränkningen blir för ny väg på Ryds ängar.

Herr Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.