12 jan 2018 08:13

12 jan 2018 08:13

Hur tänkte Västtrafik här?

Karlsborg:

Hur kan man lägga en busshållplats efter genomfartsleden i Karlsborg? Tänker inte Västtrafik på trafiksäkerhet när man ändrar busshållplatsen från Karlsborgs busstation? Nej, man flyttar hållplatsen för bussar som kommer från Skövde–Tibro–Mölltorp, linje 400 och 401, från en befintlig busshållplats cirka 100 meter till väg 49 genom Karlsborgs tätort. Den nya hållplatsen ligger mitt där man har en fartdämpande sträcka där vägbanan är avsmalnande. När många resande skall gå av bussen så bildas det köer utmed 49:an. Har man räknat på hur mycket man förlorar i tid om bussarna går in till den gamla busshållplatsen? Skall inte Västtrafik sörja för en god trafiksäkerhet?

En undrande bussresenär

Hur kan man lägga en busshållplats efter genomfartsleden i Karlsborg? Tänker inte Västtrafik på trafiksäkerhet när man ändrar busshållplatsen från Karlsborgs busstation? Nej, man flyttar hållplatsen för bussar som kommer från Skövde–Tibro–Mölltorp, linje 400 och 401, från en befintlig busshållplats cirka 100 meter till väg 49 genom Karlsborgs tätort. Den nya hållplatsen ligger mitt där man har en fartdämpande sträcka där vägbanan är avsmalnande. När många resande skall gå av bussen så bildas det köer utmed 49:an. Har man räknat på hur mycket man förlorar i tid om bussarna går in till den gamla busshållplatsen? Skall inte Västtrafik sörja för en god trafiksäkerhet?

En undrande bussresenär

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.