12 jan 2018 11:57

12 jan 2018 11:57

Ledarskapet – en nyckelfråga för skolan

DEBATT

Skolan blir alltmer utsatt och hårt ansträngd. Kraven på effektivisering skallar från alla håll, främst från arbetsgivarhåll (läs SKL). I sådana tider behövs starka och dugliga ledare som kan samla och samordna resurserna och se till att fokusera på de viktiga frågorna.

Ansvaret för arbetsmiljön på en skola ligger hos ledningen på den lokala enheten, rektorn. Denne har att säkerställa att bra förutsättningar finns för att utföra uppdraget på ett säkert sätt.

Uppstår problem skall åtgärder vidtas för att rätta till dessa. Går det inte att göra med lokala beslut behövs skolledningens stöd, för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

I de flesta modeller för styrning av en verksamhet betonas ledarskapet som en nyckelfaktor för verksamhetens framgång. Så borde det vara även inom den i offentlig verksamhet ofta tillämpade ledningsmodellen, New Public Management (NPM). Men den praktiska verkligheten ger inte alltid bra förutsättningar av olika skäl. Varför det är så kan man stilla undra.

Min erfarenhet av skolan som intressent (eller med NPM-ögon också kund) är att allt för ofta formuleras inte krav med tillräcklig precision och att urval till viktiga ledarbefattningar inom skolan inte genomförs utifrån rätt förutsättning. Min erfarenhet av ledarfrågor är att urvalet av ledare är av så stor vikt för en organisations förutsättningar att fungera att urvalsprocesserna med nödvändighet därför måste utföras med stor precision och noggrannhet. Att leda en skola (eller annan verksamhet) som har medvind är inte det svåra. Ledarskapet sätts på prov först när problem uppstår och någon behöver sätta ner foten och vara principfast vid fastställande av regler och vidtagande av åtgärder.

De personer som inte är besjälade i tillräcklig omfattning av ett bra ledarskap hamnar väldigt snart i trångmål i de besvärliga situationerna. Alltför många skolor sitter i det dilemmat.

En väl fungerande verksamhet är beroende av välmående personal eftersom det är personalen som skapar resultatet. Ledarskapet handlar i första hand om att värna om personalens väl och ve och skapa rätt förutsättningar för organisationen att kunna lyckas med sitt uppdrag.

En central fråga med anledning av detta är. Vad gör Skövde kommun inom beskrivet område för att säkerställa att skolledare har rätt förutsättningar?

Leif Svensson

Medborgerlig Samling Skaraborg

Skolan blir alltmer utsatt och hårt ansträngd. Kraven på effektivisering skallar från alla håll, främst från arbetsgivarhåll (läs SKL). I sådana tider behövs starka och dugliga ledare som kan samla och samordna resurserna och se till att fokusera på de viktiga frågorna.

Ansvaret för arbetsmiljön på en skola ligger hos ledningen på den lokala enheten, rektorn. Denne har att säkerställa att bra förutsättningar finns för att utföra uppdraget på ett säkert sätt.

Uppstår problem skall åtgärder vidtas för att rätta till dessa. Går det inte att göra med lokala beslut behövs skolledningens stöd, för att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

I de flesta modeller för styrning av en verksamhet betonas ledarskapet som en nyckelfaktor för verksamhetens framgång. Så borde det vara även inom den i offentlig verksamhet ofta tillämpade ledningsmodellen, New Public Management (NPM). Men den praktiska verkligheten ger inte alltid bra förutsättningar av olika skäl. Varför det är så kan man stilla undra.

Min erfarenhet av skolan som intressent (eller med NPM-ögon också kund) är att allt för ofta formuleras inte krav med tillräcklig precision och att urval till viktiga ledarbefattningar inom skolan inte genomförs utifrån rätt förutsättning. Min erfarenhet av ledarfrågor är att urvalet av ledare är av så stor vikt för en organisations förutsättningar att fungera att urvalsprocesserna med nödvändighet därför måste utföras med stor precision och noggrannhet. Att leda en skola (eller annan verksamhet) som har medvind är inte det svåra. Ledarskapet sätts på prov först när problem uppstår och någon behöver sätta ner foten och vara principfast vid fastställande av regler och vidtagande av åtgärder.

De personer som inte är besjälade i tillräcklig omfattning av ett bra ledarskap hamnar väldigt snart i trångmål i de besvärliga situationerna. Alltför många skolor sitter i det dilemmat.

En väl fungerande verksamhet är beroende av välmående personal eftersom det är personalen som skapar resultatet. Ledarskapet handlar i första hand om att värna om personalens väl och ve och skapa rätt förutsättningar för organisationen att kunna lyckas med sitt uppdrag.

En central fråga med anledning av detta är. Vad gör Skövde kommun inom beskrivet område för att säkerställa att skolledare har rätt förutsättningar?

Leif Svensson

Medborgerlig Samling Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.