12 jan 2018 14:21

12 jan 2018 14:21

Regionen gynnar det destruktiva

Sprututbyte:

I SLA 11/1 rapporterades om införandet av sprutbyte i Västra Götalandsregionen. Att sprutnarkomaner skall ”hjälpas” fortsätta med sitt missbruk genom att regionen fritt delar ut sprutor är ett högst egendomligt beslut tycker säkert många. På ett sådant innebär ett sådant beslut att man gynnar det negativa och destruktiva. Tankemässigt kan det innebära att antalet sprutnarkomaner ökar.

Narkotikamissbruk påverkar individen själv, närstående och många andra delar av samhället på ett tydligt sätt. Personen får svårt att arbeta, det försämrar hälsan, det riskerar att öka kriminaliteten. En sprutnarkoman medför olika typer av negativ belastning för medmänniskorna.

I regionens policydokument Det goda livet per 2005-04-05 (§ 59), står bl.a. att läsa att visionen bör vara: ”1. En god hälsa” och ”2. Arbete och utbildning”. Att sprutbyte gynnar god hälsa ifrågasätter jag. Att sprutbyte gynnar arbete och utbildning är alls inte fallet. Att fortsätta med narkomani omöjliggör ett hederligt arbete.

EffBe

Narkotikamissbruk påverkar individen själv, närstående och många andra delar av samhället på ett tydligt sätt. Personen får svårt att arbeta, det försämrar hälsan, det riskerar att öka kriminaliteten. En sprutnarkoman medför olika typer av negativ belastning för medmänniskorna.

I regionens policydokument Det goda livet per 2005-04-05 (§ 59), står bl.a. att läsa att visionen bör vara: ”1. En god hälsa” och ”2. Arbete och utbildning”. Att sprutbyte gynnar god hälsa ifrågasätter jag. Att sprutbyte gynnar arbete och utbildning är alls inte fallet. Att fortsätta med narkomani omöjliggör ett hederligt arbete.

EffBe

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.