12 jan 2018 14:27

12 jan 2018 14:27

Vi förtydligar med skyltar

Övergångsställe:

Svar på insändare angående farligt övergångställe (SLA 10/1).

Hej Carina! Under tiden som Regionens hus och parkeringshuset på Mode byggs har vi varit tvungna att stänga den ena tunneln genom järnvägsporten. För att det inte ska bli för lång omväg har vi gjort ett tillfälligt övergångställe strax öster om porten och sänkt hastigheten förbi till 30 kilometer per timma. Det är beklagligt om hastigheten inte följs. Vi har tyvärr inte så bra erfarenhet av sådana blinkande signaler som du föreslår, då de har en tendens att inte alltid visa rätt och är väldigt opålitliga. Vi ska se till att förtydliga med skyltning på platsen att det är ett tillfälligt övergångställe.

Vänliga hälsningar:

Daniel Lindh

tf chef gata och natur, Skövde kommun

Svar på insändare angående farligt övergångställe (SLA 10/1).

Hej Carina! Under tiden som Regionens hus och parkeringshuset på Mode byggs har vi varit tvungna att stänga den ena tunneln genom järnvägsporten. För att det inte ska bli för lång omväg har vi gjort ett tillfälligt övergångställe strax öster om porten och sänkt hastigheten förbi till 30 kilometer per timma. Det är beklagligt om hastigheten inte följs. Vi har tyvärr inte så bra erfarenhet av sådana blinkande signaler som du föreslår, då de har en tendens att inte alltid visa rätt och är väldigt opålitliga. Vi ska se till att förtydliga med skyltning på platsen att det är ett tillfälligt övergångställe.

Vänliga hälsningar:

Daniel Lindh

tf chef gata och natur, Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.