13 jan 2018 06:00

13 jan 2018 06:00

Demokratin hugger i sten

DEBATT: Ryds ängar

Då börjar vi nu se hela bilden av förfallet i kommunen.

Den 13 oktober klargjorde Leif Walterum i media att det inte skulle bli någon väg genom Ryds ängar. Den 26 oktober gjorde Katarina Jonsson och Marie Ekman detsamma. Därefter fick stenindustrin väldigt bråttom att springa till kommunhuset. Den 30 oktober och 1 november genomförde både Skanska och Paroc AB föredragningar för politikerna. Skövdes integritet föll ihop som ett korthus.

Den 7 december började allt rullas upp när media fick tag i frågan, men det tog ändå flera dagar innan Katarina Jonsson (M) vågade vara tydlig med de nya beskeden.

Det som är mest otroligt är att kommunledningen tycks ha bestämt sig med endast Skanskas och Paroc AB:s powerpointpresentationer som grund. Några analyser finns inte att uppbringa. Alla har dansat efter industrins pipa. De ”få alternativ som finns skulle innebära försvårande omständigheter” skriver Paroc AB:s vd, Lars Lindström svepande, i ett handbrev till kommunen. Därmed var allt klappat och klart.

Den svenska delen, det Skövdebaserade bolaget Paroc AB:s årliga omsättning är hela 1,2 miljarder kronor. Resultatet 2016, efter finansiella poster är på över 180 miljoner kronor. Vinstmarginalen är fantastiska 15 procent och alla siffror de senaste fem åren pekar uppåt. Av vinsten har över 100 miljoner kronor lämnats i koncernbidrag till internationella Paroc Group och nästan 80 miljoner kronor har ställts till årsstämmans förfogande. Man ser framledes också mycket positivt på efterfrågan.

Paroc AB har givetvis redan räknat hem hur förändringar skall hanteras, det ingår i företagets kortsiktiga och långsiktiga planering. Den största risken man ser är fluktuationer i valutakurser, främst i de skandinaviska länderna.

Men allt detta vet givetvis inte kommunledningen, för Paroc AB har inte redovisat allt det positiva för politikerna, bara problemen. Att transportkostnaderna ökar med 3,5 miljoner kronor/år om man istället hämtar sten till Hällekis från Rydaholm har man självfallet trummat in. Vad kostnaden blir för försämrad livskvalitet för närboende och ett förstört naturreservat i Skövde tycks däremot vara ointressant i kommunhuset.

Skövde kommuns ledning anser tydligen att all kritik är påhitt och konspirationsteorier, eller är det kanske så att kommunen och dess förtroendevalda anser att demokrati är en alltför allvarlig sak för att överlåtas åt ett flertal?

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Den 13 oktober klargjorde Leif Walterum i media att det inte skulle bli någon väg genom Ryds ängar. Den 26 oktober gjorde Katarina Jonsson och Marie Ekman detsamma. Därefter fick stenindustrin väldigt bråttom att springa till kommunhuset. Den 30 oktober och 1 november genomförde både Skanska och Paroc AB föredragningar för politikerna. Skövdes integritet föll ihop som ett korthus.

Den 7 december började allt rullas upp när media fick tag i frågan, men det tog ändå flera dagar innan Katarina Jonsson (M) vågade vara tydlig med de nya beskeden.

Det som är mest otroligt är att kommunledningen tycks ha bestämt sig med endast Skanskas och Paroc AB:s powerpointpresentationer som grund. Några analyser finns inte att uppbringa. Alla har dansat efter industrins pipa. De ”få alternativ som finns skulle innebära försvårande omständigheter” skriver Paroc AB:s vd, Lars Lindström svepande, i ett handbrev till kommunen. Därmed var allt klappat och klart.

Den svenska delen, det Skövdebaserade bolaget Paroc AB:s årliga omsättning är hela 1,2 miljarder kronor. Resultatet 2016, efter finansiella poster är på över 180 miljoner kronor. Vinstmarginalen är fantastiska 15 procent och alla siffror de senaste fem åren pekar uppåt. Av vinsten har över 100 miljoner kronor lämnats i koncernbidrag till internationella Paroc Group och nästan 80 miljoner kronor har ställts till årsstämmans förfogande. Man ser framledes också mycket positivt på efterfrågan.

Paroc AB har givetvis redan räknat hem hur förändringar skall hanteras, det ingår i företagets kortsiktiga och långsiktiga planering. Den största risken man ser är fluktuationer i valutakurser, främst i de skandinaviska länderna.

Men allt detta vet givetvis inte kommunledningen, för Paroc AB har inte redovisat allt det positiva för politikerna, bara problemen. Att transportkostnaderna ökar med 3,5 miljoner kronor/år om man istället hämtar sten till Hällekis från Rydaholm har man självfallet trummat in. Vad kostnaden blir för försämrad livskvalitet för närboende och ett förstört naturreservat i Skövde tycks däremot vara ointressant i kommunhuset.

Skövde kommuns ledning anser tydligen att all kritik är påhitt och konspirationsteorier, eller är det kanske så att kommunen och dess förtroendevalda anser att demokrati är en alltför allvarlig sak för att överlåtas åt ett flertal?

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.