19 jan 2018 08:13

19 jan 2018 08:13

Sluta dalta med stenindustrin

Billingsryd:

Replik till Paroc AB:s vd Lars Lindström (SLA 17/1).

Att Paroc funnits länge i området är naturligtvis intressant, men man kan inte som företagare förutsätta att allt, alltid ska vara precis som förut. Jag vägrar tro att Lars Lindström inte tagit höjd för de förändringar som oundvikligen kommer inom en snar framtid, oavsett händelseförlopp. Vad har han annars gjort under de tio år som förutsättningarna varit kända?

Paroc AB:s vinstmarginal är fantastisk. Arbetstillfällen tycks inte vara beroende av varifrån sten hämtas. Det är därmed dags att återbetala till den närmiljö man påverkat under 80 års tid. Investera i förändringen. Tänk nytt.

Om man använder Paroc, Skanska och kommunens siffror avseende ökade utsläpp av koldioxid, konstaterar vi att dessa tycks öka med cirka 1 600 ton per år om Billingsryd läggs ner. Något man gör en stor affär av. Dessvärre silar man mygg och sväljer kameler. Skanska AB släpper ut 500 000 ton per år. Cementa i Skövde släpper ut 385 000 ton per år. Paroc i Hällekis släpper ut 50 000 ton per år. Här kan Skövde ställa krav på effektiviseringar. Kanske kan Cementa bränna lite mindre bildäck och kolpulver. Idag är man fjortonde värsta förorenaren i landet enligt Naturvårdsverket. Paroc AB är inte långt efter.

Den viktigaste miljöfrågan är emellertid den påverkan som sker på närmiljön. 10 000 långtradare skall in och ut från Billingsryd varje år, en ökning med 50 procent mot idag. Ökade ambitioner skapar omfattande störningar på grund av mer sprängningar när ytterligare uppemot 3 miljoner ton sten skall brytas. Omkringliggande naturreservat riskerar att skadas för all framtid.

Skövde kommun borde också räkna på vad vibrationsstörningarna i området kostar fastighetsägarna. Nu gällande regler riskerar att minska fastighetsvärdena i Hasselbacken. Om minskningen uppskattas till 5 procent, kan kostnaderna för fastighetsägarna i området uppgå till över 30 miljoner kronor.

Det som, trots allt, är aningen glädjande och intressant är att Skövde kommun försökt lirka med industrin genom att föreslå olika alternativa lösningar. Emellertid sågas dessa idéer helt av både Paroc och Skanska. För dyrt, för besvärligt, inte intressant. Man kräver ”status quo”. Detta borde göra att kommunen nu börjar inse vilka man har att göra med.

Kommunledningen kan fortfarande återupprätta sitt förtroende. Gränsen är nådd. Sluta dalta med stenindustrin.

Stäng Billingsryd.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Replik till Paroc AB:s vd Lars Lindström (SLA 17/1).

Att Paroc funnits länge i området är naturligtvis intressant, men man kan inte som företagare förutsätta att allt, alltid ska vara precis som förut. Jag vägrar tro att Lars Lindström inte tagit höjd för de förändringar som oundvikligen kommer inom en snar framtid, oavsett händelseförlopp. Vad har han annars gjort under de tio år som förutsättningarna varit kända?

Paroc AB:s vinstmarginal är fantastisk. Arbetstillfällen tycks inte vara beroende av varifrån sten hämtas. Det är därmed dags att återbetala till den närmiljö man påverkat under 80 års tid. Investera i förändringen. Tänk nytt.

Om man använder Paroc, Skanska och kommunens siffror avseende ökade utsläpp av koldioxid, konstaterar vi att dessa tycks öka med cirka 1 600 ton per år om Billingsryd läggs ner. Något man gör en stor affär av. Dessvärre silar man mygg och sväljer kameler. Skanska AB släpper ut 500 000 ton per år. Cementa i Skövde släpper ut 385 000 ton per år. Paroc i Hällekis släpper ut 50 000 ton per år. Här kan Skövde ställa krav på effektiviseringar. Kanske kan Cementa bränna lite mindre bildäck och kolpulver. Idag är man fjortonde värsta förorenaren i landet enligt Naturvårdsverket. Paroc AB är inte långt efter.

Den viktigaste miljöfrågan är emellertid den påverkan som sker på närmiljön. 10 000 långtradare skall in och ut från Billingsryd varje år, en ökning med 50 procent mot idag. Ökade ambitioner skapar omfattande störningar på grund av mer sprängningar när ytterligare uppemot 3 miljoner ton sten skall brytas. Omkringliggande naturreservat riskerar att skadas för all framtid.

Skövde kommun borde också räkna på vad vibrationsstörningarna i området kostar fastighetsägarna. Nu gällande regler riskerar att minska fastighetsvärdena i Hasselbacken. Om minskningen uppskattas till 5 procent, kan kostnaderna för fastighetsägarna i området uppgå till över 30 miljoner kronor.

Det som, trots allt, är aningen glädjande och intressant är att Skövde kommun försökt lirka med industrin genom att föreslå olika alternativa lösningar. Emellertid sågas dessa idéer helt av både Paroc och Skanska. För dyrt, för besvärligt, inte intressant. Man kräver ”status quo”. Detta borde göra att kommunen nu börjar inse vilka man har att göra med.

Kommunledningen kan fortfarande återupprätta sitt förtroende. Gränsen är nådd. Sluta dalta med stenindustrin.

Stäng Billingsryd.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.