07 feb 2018 08:08

07 feb 2018 08:08

Ett gott råd

Försvaret:

I SLA 31/1 ger Göran Rudengren (GR) ett gott råd: ”Tänk noga efter innan du röstar” och menar vidare: ”Vi verkar vara fjärran från upplysningens ideal att förnuft och frihet ska råda i världen.” Ja, visst är det så. Detta gäller inte minst Sveriges säkerhet.

Allt skulle säljas ut, så också försvaret efter 70-talets överdrifter. Nu ska det nationella försvaret och värnplikt återinföras. Bra! Vårt markterritorium ska försvaras för att ge fred, frihet och säkerhet.

GR pekar på Kim Jong-Un, Putin, Trump som står för galenskap och fanatism och har mordiska militära medel. Galningarna måste påminnas om detta. Bruket kan betyda världsomfattande självmord. Risk finns men ger samtidigt Sverige och världen en relativ säkerhet.

Nordkorea och USA uppträder som ”förskolebarn”, menar GR. Tyvärr sker detta även i Sverige, vilket manar oss att ”noga tänka efter”.

Två dagar före GR:s goda råd beskriver professor Lars Ingelstam i Svenska Dagbladet hur före detta generalmajoren Karlis Neretnieks (KN) har hållit ett föredrag i riksdagshuset under ett välbesökt seminarium organiserat av Folk och Försvar tillsammans med KD. Ryssland kan på 12 timmar ta stor del av södra Sverige, menar KN, och vår försvarsmakt kan inte påverka ingripandet. Därefter ”rungande applåder”. Generalen föreslår 50 procent högre anslag till Försvarsmakten – ”bifallet om möjligt ännu högre”. Vad gör Rysslands huvudantagonist USA/Nato? Skrämmande föredrag!

Efter cirka 20 år i tjänst med uppgift att analysera strategiska/operativa förhållanden för Sverige vet jag att decennier av bristande intresse har lett även Sveriges politiska och militära ledning på djupa avvägar. Okunskap? Ja, utan intresse och gediget arbete leder det till dagens läge. Försvarsministern konstaterade ”alla får ta på sig ansvaret”. Ja, så är det, men det gäller inte retorik.

Låsningarna sitter djupt, de berör känsliga frågor och lösningarna ligger långt tillbaka i tiden – efter andra världskriget.

Vanskligt att åberopa erfarenhet. Likväl ska här framhållas att ett kostnadseffektivt militärt alliansfritt försvar av vårt markterritorium ger frihet, leder till verkan för fred och den allra bästa säkerhet för landet och medborgarna.

Det tar tid att sätta sig in i förändrade grundläggande värderingar. Ta den tiden. Den är värdefull.

Per Blomquist

ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien

Allt skulle säljas ut, så också försvaret efter 70-talets överdrifter. Nu ska det nationella försvaret och värnplikt återinföras. Bra! Vårt markterritorium ska försvaras för att ge fred, frihet och säkerhet.

GR pekar på Kim Jong-Un, Putin, Trump som står för galenskap och fanatism och har mordiska militära medel. Galningarna måste påminnas om detta. Bruket kan betyda världsomfattande självmord. Risk finns men ger samtidigt Sverige och världen en relativ säkerhet.

Nordkorea och USA uppträder som ”förskolebarn”, menar GR. Tyvärr sker detta även i Sverige, vilket manar oss att ”noga tänka efter”.

Två dagar före GR:s goda råd beskriver professor Lars Ingelstam i Svenska Dagbladet hur före detta generalmajoren Karlis Neretnieks (KN) har hållit ett föredrag i riksdagshuset under ett välbesökt seminarium organiserat av Folk och Försvar tillsammans med KD. Ryssland kan på 12 timmar ta stor del av södra Sverige, menar KN, och vår försvarsmakt kan inte påverka ingripandet. Därefter ”rungande applåder”. Generalen föreslår 50 procent högre anslag till Försvarsmakten – ”bifallet om möjligt ännu högre”. Vad gör Rysslands huvudantagonist USA/Nato? Skrämmande föredrag!

Efter cirka 20 år i tjänst med uppgift att analysera strategiska/operativa förhållanden för Sverige vet jag att decennier av bristande intresse har lett även Sveriges politiska och militära ledning på djupa avvägar. Okunskap? Ja, utan intresse och gediget arbete leder det till dagens läge. Försvarsministern konstaterade ”alla får ta på sig ansvaret”. Ja, så är det, men det gäller inte retorik.

Låsningarna sitter djupt, de berör känsliga frågor och lösningarna ligger långt tillbaka i tiden – efter andra världskriget.

Vanskligt att åberopa erfarenhet. Likväl ska här framhållas att ett kostnadseffektivt militärt alliansfritt försvar av vårt markterritorium ger frihet, leder till verkan för fred och den allra bästa säkerhet för landet och medborgarna.

Det tar tid att sätta sig in i förändrade grundläggande värderingar. Ta den tiden. Den är värdefull.

Per Blomquist

ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.