14 feb 2018 14:21

14 feb 2018 14:21

Behöriga lärare en bristvara

Replik:

Angående insändaren i SLA 13/2 om obehöriga lärare.

Behöriga lärare är idag en bristvara och vi liksom många andra kommuner, brottas med den problematiken. Om inga behöriga lärare finns att tillgå är det tillåtet att anställa obehöriga lärare. Sådana anställningar är tidsbegränsade och under tiden arbetar vi för att rekrytera behörig legitimerad personal.

För att säkerställa undervisning och betygsättning har obehöriga lärare en handledare. Dessa träffas regelbundet och går bland annat igenom kursplaner, bedömning och praktisk planering. Nyanlända elever har även rätt att få stöd på sitt modersmål om de anses behöva detta och vi har studiehandledare anställda på samtliga våra skolor i kommunen.

Kajsa E Larsson

Barn- och utbildningschef, Karlsborg

Angående insändaren i SLA 13/2 om obehöriga lärare.

Behöriga lärare är idag en bristvara och vi liksom många andra kommuner, brottas med den problematiken. Om inga behöriga lärare finns att tillgå är det tillåtet att anställa obehöriga lärare. Sådana anställningar är tidsbegränsade och under tiden arbetar vi för att rekrytera behörig legitimerad personal.

För att säkerställa undervisning och betygsättning har obehöriga lärare en handledare. Dessa träffas regelbundet och går bland annat igenom kursplaner, bedömning och praktisk planering. Nyanlända elever har även rätt att få stöd på sitt modersmål om de anses behöva detta och vi har studiehandledare anställda på samtliga våra skolor i kommunen.

Kajsa E Larsson

Barn- och utbildningschef, Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.