13 mar 2018 08:18

13 mar 2018 08:18

Skövdebostäder har ett viktigt uppdrag

Allmännyttan:

Med anledning av den pågående debatten gällande Skövdebostäder.

Som representanter för kommunledningen och för Skövde Stadshus AB har vi den största respekt för Skövdebostäder, dess ledning, medarbetare och ett fantastiskt resultat. Vi är stolta över allt som bolaget åstadkommit under de 75 år som man verkat. Det kan vi inte säga tillräckligt många gånger.

Skövdebostäder är dock inte som alla andra bolag. Det är Skövdes allmännytta och har därmed fler funktioner än att enbart maximera sitt vinstresultat. Skövdebostäder är också kommunens viktigaste verktyg för att driva en bostadspolitik som utvecklar såväl vår bostadsmarknad som hela Skövde kommun.

Att den höga byggtakten i Skövde till del ska spridas till yttertätorterna är oerhört viktigt för hela kommunens framtid.

Utan tillgång på lägenheter innebär det att många ofrivilligt blir kvar i stora villor vilket i sig leder till minskad rörlighet på bostadsmarknaden.

Ensamheten bland äldre riskerar dessutom att öka om inte det finns lägenheter på den ort där man vill bo kvar.

I dag finns inga lediga lägenheter att tillgå i kommunens yttertätorter och det är i stort bara äldre som bor i de befintliga. Detta innebär att ungdomar som flyttar hemifrån hänvisas till centrala Skövde.

Yttertätorterna är attraktiva bostadsorter med redan utbyggd kommunal service. Vi vet att det finns tillväxtpotential i våra yttertätorter och tillgången på bostäder är en av nycklarna för att ta vara på den potentialen och utveckla den.

Det är sant att lagen kräver att ett kommunalt bostadsbolag ska drivas efter affärsmässiga principer. Allt annat skulle riskera att allvarligt snedvrida konkurrensen på den lokala bostadsmarknaden. I dagsläget finns inga privata aktörer som gör anspråk på att bygga i yttertätorterna så snedvriden konkurrens finns därvidlag inte.

Som ägare och uppdragsgivare kommer vi att verka för att hela Skövde ska fortsätta växa och att Skövdebostäder har förutsättningar att fortsatt vara ett mycket framgångsrikt och uppskattat bolag. Dessa saker strider inte mot varandra, tvärtom är det förutsättningar för att allmännyttan ska kunna utföra sitt uppdrag som samhällsbyggare.

Skövde Stadshus AB

Katarina Jonsson, ordförande (M)

Marie Ekman, vice ordförande (S)

Ulrika Johansson (C)

Johan Ask (S)

Ulla-Britt Hagström (L)

Philip Segell (M)

Maria Hjärtqvist (S)

Jan Sandelius (KD)

Peter Sögaard (MP)

Med anledning av den pågående debatten gällande Skövdebostäder.

Som representanter för kommunledningen och för Skövde Stadshus AB har vi den största respekt för Skövdebostäder, dess ledning, medarbetare och ett fantastiskt resultat. Vi är stolta över allt som bolaget åstadkommit under de 75 år som man verkat. Det kan vi inte säga tillräckligt många gånger.

Skövdebostäder är dock inte som alla andra bolag. Det är Skövdes allmännytta och har därmed fler funktioner än att enbart maximera sitt vinstresultat. Skövdebostäder är också kommunens viktigaste verktyg för att driva en bostadspolitik som utvecklar såväl vår bostadsmarknad som hela Skövde kommun.

Att den höga byggtakten i Skövde till del ska spridas till yttertätorterna är oerhört viktigt för hela kommunens framtid.

Utan tillgång på lägenheter innebär det att många ofrivilligt blir kvar i stora villor vilket i sig leder till minskad rörlighet på bostadsmarknaden.

Ensamheten bland äldre riskerar dessutom att öka om inte det finns lägenheter på den ort där man vill bo kvar.

I dag finns inga lediga lägenheter att tillgå i kommunens yttertätorter och det är i stort bara äldre som bor i de befintliga. Detta innebär att ungdomar som flyttar hemifrån hänvisas till centrala Skövde.

Yttertätorterna är attraktiva bostadsorter med redan utbyggd kommunal service. Vi vet att det finns tillväxtpotential i våra yttertätorter och tillgången på bostäder är en av nycklarna för att ta vara på den potentialen och utveckla den.

Det är sant att lagen kräver att ett kommunalt bostadsbolag ska drivas efter affärsmässiga principer. Allt annat skulle riskera att allvarligt snedvrida konkurrensen på den lokala bostadsmarknaden. I dagsläget finns inga privata aktörer som gör anspråk på att bygga i yttertätorterna så snedvriden konkurrens finns därvidlag inte.

Som ägare och uppdragsgivare kommer vi att verka för att hela Skövde ska fortsätta växa och att Skövdebostäder har förutsättningar att fortsatt vara ett mycket framgångsrikt och uppskattat bolag. Dessa saker strider inte mot varandra, tvärtom är det förutsättningar för att allmännyttan ska kunna utföra sitt uppdrag som samhällsbyggare.

Skövde Stadshus AB

Katarina Jonsson, ordförande (M)

Marie Ekman, vice ordförande (S)

Ulrika Johansson (C)

Johan Ask (S)

Ulla-Britt Hagström (L)

Philip Segell (M)

Maria Hjärtqvist (S)

Jan Sandelius (KD)

Peter Sögaard (MP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.