14 mar 2018 08:17

14 mar 2018 08:17

En oas eller en död pir?

Fagersanna:

Att se på fåglar som skadedjur eller som rogivande socialt inslag i naturen kan tydligen diskuteras av många.

Med anledning av piren i Strandstadens hamn, Fagersanna har problemet tydligen varit på mångas läppar under många år. En del känner sig störda några månader på året av måsskrik i villabebyggelsen, därför vill man förstöra för dessa fåglar att bosätta sig där några månader, men det finns också de som gillar en levande natur inpå husknuten, och tycker att måskolonin är ett vackert inslag i trakten.

Naturskyddsföreningen och Fågelklubben motsätter sig förstörande av häckplatser för fåglar, vilket lagen om artskyddet säger, liksom åtgärder att lägga en bro till piren, vilket fodrar tillstånd av Länsstyrelsen.

De fåglar som trivs att häcka på denna omstridda pir är bl.a. fiskmås, skrattmås och fisktärna, dessa arter har på senare tid undanträngts allt mer, så kolonin på piren är en av de få som finns i länet, då borde man vara glad att ha en sådan oas i vår kommun.

Människor med problem, fågelfobi eller liknande, bör kanske överväga var de bosätter sig, vi kan inte ta död på allt, så fort vi känner oss störda. Vi lär våra barn, bl.a. i skolorna, att leva med en levande natur, och då har vi vuxna, mogna människor som motarbetar detta, allt tydligen för sin övertygelse att vissa djur – fåglar – hör till skadedjuren som stör deras tillvaro.

Vi i Naturskyddsföreningen och Fågelklubben vill se en levande natur, berikat djur- och fågelliv kring sjön Örlen, inte sterila döda oaser.

Det finns tillräckligt med hot för våra djur – fågelarter – än att vi behöver skynda på förstöringen ännu mer. Oftast är det vi människor som stör och förstör bara för att vi ska ha det snyggt och rent omkring oss, tycker man. Störande mänsklig aktivitet går bra, men inte naturlig såsom fågelsång m.m. det går inte bra. Vi manar till besinning för er som håller i bilan för förstörande av djur- fågelboplatser.

Vi hoppas att man nu tar tag i att röja piren innan häckningsperioden så piren får sin fina status som fågeleldorado i vår kommun, allt för att rädda fågelarter undan utrotning, Vi har alla ett stort ansvar för detta, informera istället om det positiva med denna oas.

Tibro Naturskyddsförening

ordförande Gillis Edman

Att se på fåglar som skadedjur eller som rogivande socialt inslag i naturen kan tydligen diskuteras av många.

Med anledning av piren i Strandstadens hamn, Fagersanna har problemet tydligen varit på mångas läppar under många år. En del känner sig störda några månader på året av måsskrik i villabebyggelsen, därför vill man förstöra för dessa fåglar att bosätta sig där några månader, men det finns också de som gillar en levande natur inpå husknuten, och tycker att måskolonin är ett vackert inslag i trakten.

Naturskyddsföreningen och Fågelklubben motsätter sig förstörande av häckplatser för fåglar, vilket lagen om artskyddet säger, liksom åtgärder att lägga en bro till piren, vilket fodrar tillstånd av Länsstyrelsen.

De fåglar som trivs att häcka på denna omstridda pir är bl.a. fiskmås, skrattmås och fisktärna, dessa arter har på senare tid undanträngts allt mer, så kolonin på piren är en av de få som finns i länet, då borde man vara glad att ha en sådan oas i vår kommun.

Människor med problem, fågelfobi eller liknande, bör kanske överväga var de bosätter sig, vi kan inte ta död på allt, så fort vi känner oss störda. Vi lär våra barn, bl.a. i skolorna, att leva med en levande natur, och då har vi vuxna, mogna människor som motarbetar detta, allt tydligen för sin övertygelse att vissa djur – fåglar – hör till skadedjuren som stör deras tillvaro.

Vi i Naturskyddsföreningen och Fågelklubben vill se en levande natur, berikat djur- och fågelliv kring sjön Örlen, inte sterila döda oaser.

Det finns tillräckligt med hot för våra djur – fågelarter – än att vi behöver skynda på förstöringen ännu mer. Oftast är det vi människor som stör och förstör bara för att vi ska ha det snyggt och rent omkring oss, tycker man. Störande mänsklig aktivitet går bra, men inte naturlig såsom fågelsång m.m. det går inte bra. Vi manar till besinning för er som håller i bilan för förstörande av djur- fågelboplatser.

Vi hoppas att man nu tar tag i att röja piren innan häckningsperioden så piren får sin fina status som fågeleldorado i vår kommun, allt för att rädda fågelarter undan utrotning, Vi har alla ett stort ansvar för detta, informera istället om det positiva med denna oas.

Tibro Naturskyddsförening

ordförande Gillis Edman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.