14 mar 2018 08:22

14 mar 2018 08:22

Lyssna på klienterna!

Frivården:

Jag var i kontakt med Frivården i Skövde, och klagade på deras sätt att handlägga och handskas med personer som blivit dömda till skyddstillsyn, att de inte uppfyller det som står i de domar som de har att rätta sig efter, och blir förvånad över att de själva inte anser sig ha något ansvar, utan skyller helt på klienterna.

Varför måste man alltid bevisa allting, i sin kontakt med Frivården? Om man säger att Justitiedepartementet delvis instämmer i kritiken, varför kan de då inte bara vara lyhörda och lyssna, och åtgärda de fel som de själva har orsakat?

Ursäkta min dumhet, men för att kunna rätta till felaktigheter och utvecklas, så kanske man måste förstå att man gör fel, inse att man gör fel, och lyssna på vad andra människor har att säga, inte bara gå på som om ingenting har hänt.

Bara det faktum att personer blir misstänkta för nytt brott bara något år efter att hen har varit inskriven på Frivården är i mina ögon konstigt, ett rent misslyckande som de enligt dem själva inte har ansvaret för alls, vilket i detta fall som jag kontaktade dem om inte hade skett om frivården agerat och tagit tag i de problem som de själva har orsakat

Javisst, så är varje människa ansvarig för vad vederbörande själv gör, men den hjälp och de verktyg som Frivården skall ha för att slussa vidare människor i samhället fungerar uppenbarligen inte, vilket de har svårt att erkänna.

Är inte en myndighet skyldig att rätta till de fel de själva har orsakat?

Frivårdens bemötande mot deras tidigare klienter är inte acceptabelt, det är människor de har att göra med. Jag undrar vem som är ansvarig för detta bemötande och vad som görs för att förändra det.

Min förhoppning är att Frivården i Skaraborg skall vara ödmjuka i fortsättningen, och lyssna på vad deras tidigare klienter har att säga, utan att de jämt och ständigt blir ifrågasatta.

Missnöjd medborgare

Varför måste man alltid bevisa allting, i sin kontakt med Frivården? Om man säger att Justitiedepartementet delvis instämmer i kritiken, varför kan de då inte bara vara lyhörda och lyssna, och åtgärda de fel som de själva har orsakat?

Ursäkta min dumhet, men för att kunna rätta till felaktigheter och utvecklas, så kanske man måste förstå att man gör fel, inse att man gör fel, och lyssna på vad andra människor har att säga, inte bara gå på som om ingenting har hänt.

Bara det faktum att personer blir misstänkta för nytt brott bara något år efter att hen har varit inskriven på Frivården är i mina ögon konstigt, ett rent misslyckande som de enligt dem själva inte har ansvaret för alls, vilket i detta fall som jag kontaktade dem om inte hade skett om frivården agerat och tagit tag i de problem som de själva har orsakat

Javisst, så är varje människa ansvarig för vad vederbörande själv gör, men den hjälp och de verktyg som Frivården skall ha för att slussa vidare människor i samhället fungerar uppenbarligen inte, vilket de har svårt att erkänna.

Är inte en myndighet skyldig att rätta till de fel de själva har orsakat?

Frivårdens bemötande mot deras tidigare klienter är inte acceptabelt, det är människor de har att göra med. Jag undrar vem som är ansvarig för detta bemötande och vad som görs för att förändra det.

Min förhoppning är att Frivården i Skaraborg skall vara ödmjuka i fortsättningen, och lyssna på vad deras tidigare klienter har att säga, utan att de jämt och ständigt blir ifrågasatta.

Missnöjd medborgare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.