14 mar 2018 08:17

14 mar 2018 08:17

Valfrihet utan tvång

Äldreomsorg:

Replik till Alliansens insändare i SLA 12/3.

Valfrihet är det mantra som Alliansen gärna använder i olika fraser för att visa en flexibilitet kring valet av olika tjänster och produkter. Tyvärr visar det sig att innebörden inte får den tilltro, eftersom valfrihet inte gäller, när det gäller maten i hemtjänsten.

Alliansens företrädare gör personangrepp på mig istället för att diskutera sakfrågan. Den härskarteknik alliansen använder sig av kallas för social manipulation. Den marginalisering av den opposition jag företräder visar på avsaknad av saklighet och respekt för andras åsikter.

Det är faktiskt ni politiker som fastställt måltidspolicyn i kommunfullmäktige. Då är det ert ansvar att policyn genomförs, på det sätt fullmäktige beslutat. Policyn omfattar förskolor, skolor och äldreomsorg och hemtjänsten ingår i äldreomsorgen.

Alliansen påstår att maten skall vara säker. Hur vet man det? Har det genomförts någon näringskontroll? Är maten närproducerad? Sannolikt inte!

I mitt förra inlägg citerade jag den måltidspolicy som sektor omvårdnad inte följer, trots att det ingår i fullmäktiges beslut att göra det.

Det är dags att politikerna tar ansvar för sina beslut, för trovärdighetens skull!

Bengt Sjökvist

Valfrihet är det mantra som Alliansen gärna använder i olika fraser för att visa en flexibilitet kring valet av olika tjänster och produkter. Tyvärr visar det sig att innebörden inte får den tilltro, eftersom valfrihet inte gäller, när det gäller maten i hemtjänsten.

Alliansens företrädare gör personangrepp på mig istället för att diskutera sakfrågan. Den härskarteknik alliansen använder sig av kallas för social manipulation. Den marginalisering av den opposition jag företräder visar på avsaknad av saklighet och respekt för andras åsikter.

Det är faktiskt ni politiker som fastställt måltidspolicyn i kommunfullmäktige. Då är det ert ansvar att policyn genomförs, på det sätt fullmäktige beslutat. Policyn omfattar förskolor, skolor och äldreomsorg och hemtjänsten ingår i äldreomsorgen.

Alliansen påstår att maten skall vara säker. Hur vet man det? Har det genomförts någon näringskontroll? Är maten närproducerad? Sannolikt inte!

I mitt förra inlägg citerade jag den måltidspolicy som sektor omvårdnad inte följer, trots att det ingår i fullmäktiges beslut att göra det.

Det är dags att politikerna tar ansvar för sina beslut, för trovärdighetens skull!

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.