12 apr 2018 08:09

12 apr 2018 08:09

Vi gör tiggarna en björntjänst

Tiggeri:

Ja, tiggeri har funnits i Sverige sedan medeltiden men det betyder inte att vi ska återinföra det. Och nej, vi ska absolut inte normalisera begreppet och aktiviteten tiggeri bara för att det ”alltid” har funnits.

Året 1964 då jag föddes avskaffades tiggeriförbudet i Sverige för man ansåg att det inte fanns ett behov av ett sådant förbud längre. Då hade förbudet funnits sedan sent 1500-tal.

Välfärdssamhällets framväxt och folkhemsbygget hade med sociala reformer lyft Sverige till en ekonomisk framgångssaga. Enligt en nygjord undersökning i Aftonbladet/Inizio så vill 57 procent av de som svarat se ett förbud mot tiggeri, en tidning som bekant är en socialdemokratisk/LO-tidning. Vi kan väl anta att den största andelen av de som läser den röstar vänster, inte på SD.

Tiggeriförbud är kanske inte den bästa lösningen, men att påstå att det vi gör idag är en rimlig lösning är att kraftigt förenkla frågan samt att man inte ser på frågan på ett konstruktivt sätt vilket också gör att man skjuter en långsiktig och hållbar lösning framför sig.

Att sedan förslå att införa ett tillstånd för att tigga är att jämställa tiggeri med inkomst av tjänst alternativt företagande, en typ av tiggar-pass som fanns i Sverige på 1500-talet. Gör vi det inte lite för enkelt för oss, dövar vi vårt samvete lite grand kanske eller klarar vi inte av att ta svåra beslut? Är det verkligen dit vi vill då är vi inne på ett sluttande plan för då kommer det att växa upp kåkstäder i våra kommuner, husvagnar eller inte.

EU-regler om fri rörlighet föreskriver att EU-medborgare ska ha resurser att försörja sig själva, utan att belasta det mottagande landets socialförsäkringssystem och de kan inte heller ställa krav på ordnat boende. Vi ska inte ha människor som tigger på våra gator och torg, som tigger för att få livspusslet att gå ihop. Vi gör dem en björntjänst när vi ger dem pengar och på så sätt tvingar vi dem faktiskt att återkomma för att tigga, vilket är moraliskt förkastligt. Principen är densamma som när du går till ditt arbete för att få lön, du blir belönad för ett beteende som tillfredsställer ett behov.

Vidare så är det rent av skamligt att Bulgarien och Rumänien inte tar hand om sina medborgare, två länder som är med i EU och ändå får bete sig så. Och vad det gäller samförståndsavtalet mellan Rumänien och Sverige så får väl det anses vara helt utan effekt, ett tafatt försök att läxa upp ett annat EU-land.

PM

Ja, tiggeri har funnits i Sverige sedan medeltiden men det betyder inte att vi ska återinföra det. Och nej, vi ska absolut inte normalisera begreppet och aktiviteten tiggeri bara för att det ”alltid” har funnits.

Året 1964 då jag föddes avskaffades tiggeriförbudet i Sverige för man ansåg att det inte fanns ett behov av ett sådant förbud längre. Då hade förbudet funnits sedan sent 1500-tal.

Välfärdssamhällets framväxt och folkhemsbygget hade med sociala reformer lyft Sverige till en ekonomisk framgångssaga. Enligt en nygjord undersökning i Aftonbladet/Inizio så vill 57 procent av de som svarat se ett förbud mot tiggeri, en tidning som bekant är en socialdemokratisk/LO-tidning. Vi kan väl anta att den största andelen av de som läser den röstar vänster, inte på SD.

Tiggeriförbud är kanske inte den bästa lösningen, men att påstå att det vi gör idag är en rimlig lösning är att kraftigt förenkla frågan samt att man inte ser på frågan på ett konstruktivt sätt vilket också gör att man skjuter en långsiktig och hållbar lösning framför sig.

Att sedan förslå att införa ett tillstånd för att tigga är att jämställa tiggeri med inkomst av tjänst alternativt företagande, en typ av tiggar-pass som fanns i Sverige på 1500-talet. Gör vi det inte lite för enkelt för oss, dövar vi vårt samvete lite grand kanske eller klarar vi inte av att ta svåra beslut? Är det verkligen dit vi vill då är vi inne på ett sluttande plan för då kommer det att växa upp kåkstäder i våra kommuner, husvagnar eller inte.

EU-regler om fri rörlighet föreskriver att EU-medborgare ska ha resurser att försörja sig själva, utan att belasta det mottagande landets socialförsäkringssystem och de kan inte heller ställa krav på ordnat boende. Vi ska inte ha människor som tigger på våra gator och torg, som tigger för att få livspusslet att gå ihop. Vi gör dem en björntjänst när vi ger dem pengar och på så sätt tvingar vi dem faktiskt att återkomma för att tigga, vilket är moraliskt förkastligt. Principen är densamma som när du går till ditt arbete för att få lön, du blir belönad för ett beteende som tillfredsställer ett behov.

Vidare så är det rent av skamligt att Bulgarien och Rumänien inte tar hand om sina medborgare, två länder som är med i EU och ändå får bete sig så. Och vad det gäller samförståndsavtalet mellan Rumänien och Sverige så får väl det anses vara helt utan effekt, ett tafatt försök att läxa upp ett annat EU-land.

PM

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.