16 apr 2018 08:30

16 apr 2018 08:30

Ett minne från Skövde kommun?

Tidan:

När man kommer till Skövde kommuns norra gräns möts man allt oftare av denna syn. Ibland undrar man hur de tänker som anlägger en återvinningsplats utmed en genomfartsled. Det ser inte bara för jäkligt ut, det är även en klar hälsorisk men även en miljörisk, tio meter från ett vattendrag och 100 meter från en skola.

Jag undrar hur besökare tänker – är det så här det ser ut när man kommer till Skövde? Det är bara att hoppas dessa containrar är borta till UKM-festivalen 27–30 juni när vi får hundratals besökare från stora delar av landet. För risken finns att detta kommer bli ett bestående minne från Skövde kommun.

Arnold Karlén

När man kommer till Skövde kommuns norra gräns möts man allt oftare av denna syn. Ibland undrar man hur de tänker som anlägger en återvinningsplats utmed en genomfartsled. Det ser inte bara för jäkligt ut, det är även en klar hälsorisk men även en miljörisk, tio meter från ett vattendrag och 100 meter från en skola.

Jag undrar hur besökare tänker – är det så här det ser ut när man kommer till Skövde? Det är bara att hoppas dessa containrar är borta till UKM-festivalen 27–30 juni när vi får hundratals besökare från stora delar av landet. För risken finns att detta kommer bli ett bestående minne från Skövde kommun.

Arnold Karlén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.