16 apr 2018 08:30

16 apr 2018 08:30

Låt medborgarna ge förslag på lösningar

Karlsborg:

Planer på ett nytt skolbygge vid Moliden i Karlsborg har varit på tapeten länge. Som orsak att ”skrota” Carl Johanskolan har sagts att den är otidsenlig och har vissa fuktproblem samt en farlig övergång på 49:an till bussar. Jag blir fundersam – en stadig byggnad i övrigt kan väl göras tidsenlig och det borde gå att åtgärda de problem som finns till ett mycket mer ekonomiskt alternativ än en ny skola.

När nu järnvägen är definitivt borta och vissa planer finns på omläggning av 49:an på tidigare spårområde, så kan det bli ett jätteområde som frigörs där skolan kan byggas ut, bussterminal och parkeringar anläggas i skyddad miljö för skolelever, och mycket mer.

När planeringen av en del av kanalholmen gjordes för ett antal år sedan bjöd man in både arkitekter och allmänhet att skissa och planera och komma med idéer. Resultatet blev väldigt bra.

Samma sak borde kunna göras här – låt medborgare utifrån en karta över gällande område med eventuellt ny sträckning av 49:an och ändring av gator, ge förslag på lösningar (med viss hjälp t.ex. x antal kvadratmeter behöver vi bygga ut skolan och x antal kvadratmeter för rekreation etc.).

Vore intressant att ta del av budget för inköp av mark och byggnation av ny skola och en jämförelse för restaurering/tillbyggnad av befintlig skola.

P. Berg

När nu järnvägen är definitivt borta och vissa planer finns på omläggning av 49:an på tidigare spårområde, så kan det bli ett jätteområde som frigörs där skolan kan byggas ut, bussterminal och parkeringar anläggas i skyddad miljö för skolelever, och mycket mer.

När planeringen av en del av kanalholmen gjordes för ett antal år sedan bjöd man in både arkitekter och allmänhet att skissa och planera och komma med idéer. Resultatet blev väldigt bra.

Samma sak borde kunna göras här – låt medborgare utifrån en karta över gällande område med eventuellt ny sträckning av 49:an och ändring av gator, ge förslag på lösningar (med viss hjälp t.ex. x antal kvadratmeter behöver vi bygga ut skolan och x antal kvadratmeter för rekreation etc.).

Vore intressant att ta del av budget för inköp av mark och byggnation av ny skola och en jämförelse för restaurering/tillbyggnad av befintlig skola.

P. Berg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.