17 apr 2018 08:11

17 apr 2018 08:11

Fokus behöver ändras

Arbetsförmedlingen:

Magnus Oscarsson på Arbetsförmedlingen menar att en nedläggning av Arbetsförmedlingen inte leder till en besparing på 80 miljarder kronor (SLA 9/4). Det har vi inte hävdat. Liberalernas syn är att myndigheten behöver rationaliseras. Vi behöver satsa på riktiga jobb och fokusera på de arbetsmarknadsprogram som fungerar så att personer som står längst ifrån arbetsmarknaden kan få ett första jobb.

Många arbetsförmedlare gör ett fantastiskt arbete. Dagens system lämpar sig inte för att få de 300 000 personer som befinner sig i en utsatt arbetslöshet in i arbete. År 2017 lämnade Arbetsförmedlingen tillbaka 3,5 miljarder till staten då myndigheten inte lyckades leverera de subventionerade anställningarna man ombetts tillsätta.

Uppdraget behöver renodlas samt omfattningen minska. Vi behöver inse att myndigheten inte ska ha ett ansvar för personer som inte behöver arbetsmarknadsåtgärder. För dem behöver privata matchningsaktörer ta ett större ansvar. Den nya Arbetsförmedlingen ska fokusera på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Parallellt med införandet av en smalare myndighet med skarpare fokus behöver vi införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Riksrevisionen har poängterat att Arbetsförmedlingen behöver effektiviseras samt att myndigheten inte gör en kritisk avvägning ifall insatserna är värd kostnaden.

Av 15 000 anställda är 8 400 arbetsförmedlare. Av dem som lämnat myndigheten för ett arbete uppger endast fyra procent att en arbetsförmedlare bidragit till den processen. Vi behöver inse att nyanlända, unga utan gymnasieutbildning och funktionshindrande inte får det stöd som behövs för att kunna konkurrera på lika villkor.

Jacqueline Tjällman

riksdagskandidat (L) Skövde

Många arbetsförmedlare gör ett fantastiskt arbete. Dagens system lämpar sig inte för att få de 300 000 personer som befinner sig i en utsatt arbetslöshet in i arbete. År 2017 lämnade Arbetsförmedlingen tillbaka 3,5 miljarder till staten då myndigheten inte lyckades leverera de subventionerade anställningarna man ombetts tillsätta.

Uppdraget behöver renodlas samt omfattningen minska. Vi behöver inse att myndigheten inte ska ha ett ansvar för personer som inte behöver arbetsmarknadsåtgärder. För dem behöver privata matchningsaktörer ta ett större ansvar. Den nya Arbetsförmedlingen ska fokusera på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Parallellt med införandet av en smalare myndighet med skarpare fokus behöver vi införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Riksrevisionen har poängterat att Arbetsförmedlingen behöver effektiviseras samt att myndigheten inte gör en kritisk avvägning ifall insatserna är värd kostnaden.

Av 15 000 anställda är 8 400 arbetsförmedlare. Av dem som lämnat myndigheten för ett arbete uppger endast fyra procent att en arbetsförmedlare bidragit till den processen. Vi behöver inse att nyanlända, unga utan gymnasieutbildning och funktionshindrande inte får det stöd som behövs för att kunna konkurrera på lika villkor.

Jacqueline Tjällman

riksdagskandidat (L) Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.