16 maj 2018 08:10

16 maj 2018 08:10

Skärpning Skövde kommun!

Skultorp:

Mitten av maj och fortfarande inte sopat i större delen av Skultorp! Hur är det i andra delar av kommunens ytterområden? Varför fungerar det inte? Grannkommunerna har varit färdiga länge så varför inte hyra resurser?

Ingen gång under våra 35 år som husägare har det inträffat att sopningen inte varit klar till 1 maj. Varför fungerar det inte? Om det är en arbetsledningsfråga borde man byta den chefen! Skärpning Skövde kommun!

Bengt

Skultorp

Mitten av maj och fortfarande inte sopat i större delen av Skultorp! Hur är det i andra delar av kommunens ytterområden? Varför fungerar det inte? Grannkommunerna har varit färdiga länge så varför inte hyra resurser?

Ingen gång under våra 35 år som husägare har det inträffat att sopningen inte varit klar till 1 maj. Varför fungerar det inte? Om det är en arbetsledningsfråga borde man byta den chefen! Skärpning Skövde kommun!

Bengt

Skultorp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.