Det kommunala vindkraftsvetot och regeringen

Vindkraft:

Sommaren 2017 kom utredningen om kommunernas vetorätt vid vindkraftsetablering – d.v.s. att kommunerna har rätten att tacka nej till vindkraft. Energimyndigheten och Naturvårdsverket föreslog som väntat att vetorätten bör tas bort. I höstas kom enkäten från Näringsdepartementet, varvid 18 av 23 kommuner plus SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ville ha vetorätten kvar. Resultatet förelåg i december. Nu skulle departementet bereda ärendet och komma med förslag.

Detta verkar inte komma, maj månad är slut, och efter sommaren är det val.

Om regeringspartierna S och MP avser att försvara kommunernas vetorätt, vore det logiska att meddela detta i god tid före valet, och lugna oss som är oroliga.

Om däremot inget sker, så misstänker vi att S och MP i händelse av vinst i valet avser att avskaffa den kommunala vetorätten. Men att man för att inte komplicera valrörelsen väljer att sitta still i båten fram till efter valet.

Om man delar denna misstanke, och anser att den kommunala vetorätten är viktig, så blir detta då ett argument för att rösta bort den rödgröna regeringen – även för den som i övrigt skulle dela dess värderingar.

Har socialdemokratin gjort den analysen? Eller har man någon bättre?

Jan Hedman

ordförande Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL

Henrik Wachtmeister

vice ordförande Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL

04 jun 2018 08:10

04 jun 2018 08:10