12 jun 2018 08:12

12 jun 2018 08:12

Krav som förskräcker

Sjukvård:

Man blir ju minst sagt förskräckt när man hör att det har införts krav på att inte utföra livsuppehållande sjukvård på Skånes sjukhus på äldre och handikappade. De får ingen hjärt-lungräddning eller respirator eller andra sätt till hjälp. Ej heller kommer ambulansen att köra fort med blåljus när de blir sjuka, enligt läkare i Sveriges Radio. Hur kan detta vara möjligt under en socialdemokratisk regering? Att välja ut vem som skall leva och vem som skall dö verkar väl mer som på den gamla nazismens tid?

Gammal skattebetalare

Man blir ju minst sagt förskräckt när man hör att det har införts krav på att inte utföra livsuppehållande sjukvård på Skånes sjukhus på äldre och handikappade. De får ingen hjärt-lungräddning eller respirator eller andra sätt till hjälp. Ej heller kommer ambulansen att köra fort med blåljus när de blir sjuka, enligt läkare i Sveriges Radio. Hur kan detta vara möjligt under en socialdemokratisk regering? Att välja ut vem som skall leva och vem som skall dö verkar väl mer som på den gamla nazismens tid?

Gammal skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.