12 jun 2018 08:12

12 jun 2018 08:12

Vi fortsätter i Hjalmarssons fotspår

Replik:

Håkan Melin skriver i en insändare i SLA 7/6 att valet blir svårt för honom i höst när Douglas Hjalmarsson flyttat. Liberalerna har hela tiden följt i Douglas Hjalmarssons fotspår i Cementafrågan. Vi oroar oss starkt över den skövling av de enorma arealer Heidelberg Cement fått tillstånd att bryta. Vi var med Douglas i överklagningsarbetet och försökte påverka ända tills sista ordet var sagt. Nu har vi ånyo tagit upp kampen sedan Heidelberg Cement redan påbörjat det nya planeringsarbetet för att söka tillstånd också efter 2031, det senaste slutdatumet som sattes.

Liberalerna har av Naturskyddsföreningen på riksnivå utsetts till Alliansens bästa miljö- och klimatpolitiska parti. I Skövde ligger vi inte efter med tanke på de tunga utsläpp Cementas kalkbrytning och verksamhet leder till, och som vi under många år slagits emot.

Håkan Melin har talat med många som försökt rädda Våmbsdalen. Nu vill Melin veta varför partierna inte står fast vid att Skanska fått slutdatum 2019 för bergsbrottet i norr, d.v.s. Billingsryd. Rent krasst kan man säga att medan Cementas brytning leder till stora skador för kommunen och med sitt läge hindrar en expansion västerut, gäller motsatsen för stenbrottet vid Billingsryd. Medan Cementaområdet är gigantiskt består förslaget vid Billingsryd främst av två ”klackar” som ska bort, d.v.s. ett litet område. ”Klackarna” som ska brytas undan kan i framtiden möjliggöra ett bostadsområde. Skanska levererar grus-, sten- och bergprodukter. Det behövs vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam i vårt närområde.

Vi Liberaler har stött och blött frågan och vägt argumenten. Samtidigt som vi vill bevara och är rädda om vår miljö, vill vi vara med och utveckla Skövde och dess omnejd.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Liberalerna

Christer Winbäck

gruppledare Liberalerna

Håkan Melin skriver i en insändare i SLA 7/6 att valet blir svårt för honom i höst när Douglas Hjalmarsson flyttat. Liberalerna har hela tiden följt i Douglas Hjalmarssons fotspår i Cementafrågan. Vi oroar oss starkt över den skövling av de enorma arealer Heidelberg Cement fått tillstånd att bryta. Vi var med Douglas i överklagningsarbetet och försökte påverka ända tills sista ordet var sagt. Nu har vi ånyo tagit upp kampen sedan Heidelberg Cement redan påbörjat det nya planeringsarbetet för att söka tillstånd också efter 2031, det senaste slutdatumet som sattes.

Liberalerna har av Naturskyddsföreningen på riksnivå utsetts till Alliansens bästa miljö- och klimatpolitiska parti. I Skövde ligger vi inte efter med tanke på de tunga utsläpp Cementas kalkbrytning och verksamhet leder till, och som vi under många år slagits emot.

Håkan Melin har talat med många som försökt rädda Våmbsdalen. Nu vill Melin veta varför partierna inte står fast vid att Skanska fått slutdatum 2019 för bergsbrottet i norr, d.v.s. Billingsryd. Rent krasst kan man säga att medan Cementas brytning leder till stora skador för kommunen och med sitt läge hindrar en expansion västerut, gäller motsatsen för stenbrottet vid Billingsryd. Medan Cementaområdet är gigantiskt består förslaget vid Billingsryd främst av två ”klackar” som ska bort, d.v.s. ett litet område. ”Klackarna” som ska brytas undan kan i framtiden möjliggöra ett bostadsområde. Skanska levererar grus-, sten- och bergprodukter. Det behövs vägbyggnadsmaterial och banverksmakadam i vårt närområde.

Vi Liberaler har stött och blött frågan och vägt argumenten. Samtidigt som vi vill bevara och är rädda om vår miljö, vill vi vara med och utveckla Skövde och dess omnejd.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Liberalerna

Christer Winbäck

gruppledare Liberalerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.