13 jun 2018 08:09

13 jun 2018 08:20

SD:s kovändning ett svek mot välfärden

DEBATT

Replik till Oscar Sjöstedt och Josef Fransson (SD), SLA 8 juni.

Vi socialdemokrater anser att de skatter vi som privatpersoner och företag betalar in till kommun, landsting och stat ska gå till välfärd och trygghet. Vi vet att detta är en åsikt som delas av stor majoritet av Sveriges befolkning. Man anser att det är fel att stora övervinster kan plockas ut ur den svenska välfärden och delas ut i aktieutdelning till storföretags ägare. En del av vinsterna förs dessutom ut ur landet i syfte att undkomma skatt.

Detta höll även Sverigedemokraterna med om i valrörelsen 2014. Man ville ”satsa på välfärden” och skattepengar skulle gå till verksamhet inte till vinster.

Innan valet 2014 skrev SD i sina riksdagsmotioner ”Sverige ska följa de nordiska ländernas exempel: friskolor ska inte ta ut någon vinst.” De förstod då att ”skolsystemets resurser ska användas till att höja kvaliteten – inte delas ut som vinst”. Det var då ”orimligt att skattemedel förs ut från verksamheten”. Så var budskapet till väljarna före valet för fyra år sedan.

Några middagar med näringslivet senare så hade plötsligt Josef Fransson och hans kollegor bytt fot fullständigt. Då blev det plötsligt ett hot mot valfriheten att – för att citera den motion Josef Fransson själv skrev under – ” skolsystemets resurser ska användas till att höja kvaliteten – inte delas ut som vinst”.

Nej, Josef Fransson, det är ni som gjort det stora sveket mot svensk välfärd. Det är ni som anser att det ska vara obegränsat för företagen att plocka ut hur stora vinster som helst ur det svenska välfärdssystemet.

Vi socialdemokrater vill se en begränsning av vinsten för de företag vars verksamhet finansieras av skattemedel. De småföretag som ofta puttas fram i debatten av Alliansen och näringslivets organisationer ligger allt som oftast under det tak som föreslås. De berörs inte av vinsttaket då de återinvesterar sin vinst i företaget.

Ni påstår er stå på vanligt folks sida i politiken. I den här frågan har ni verkligen visat vems sida ni står på – Storkapitalets.

Monica Green

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

 

 

Vi socialdemokrater anser att de skatter vi som privatpersoner och företag betalar in till kommun, landsting och stat ska gå till välfärd och trygghet. Vi vet att detta är en åsikt som delas av stor majoritet av Sveriges befolkning. Man anser att det är fel att stora övervinster kan plockas ut ur den svenska välfärden och delas ut i aktieutdelning till storföretags ägare. En del av vinsterna förs dessutom ut ur landet i syfte att undkomma skatt.

Detta höll även Sverigedemokraterna med om i valrörelsen 2014. Man ville ”satsa på välfärden” och skattepengar skulle gå till verksamhet inte till vinster.

Innan valet 2014 skrev SD i sina riksdagsmotioner ”Sverige ska följa de nordiska ländernas exempel: friskolor ska inte ta ut någon vinst.” De förstod då att ”skolsystemets resurser ska användas till att höja kvaliteten – inte delas ut som vinst”. Det var då ”orimligt att skattemedel förs ut från verksamheten”. Så var budskapet till väljarna före valet för fyra år sedan.

Några middagar med näringslivet senare så hade plötsligt Josef Fransson och hans kollegor bytt fot fullständigt. Då blev det plötsligt ett hot mot valfriheten att – för att citera den motion Josef Fransson själv skrev under – ” skolsystemets resurser ska användas till att höja kvaliteten – inte delas ut som vinst”.

Nej, Josef Fransson, det är ni som gjort det stora sveket mot svensk välfärd. Det är ni som anser att det ska vara obegränsat för företagen att plocka ut hur stora vinster som helst ur det svenska välfärdssystemet.

Vi socialdemokrater vill se en begränsning av vinsten för de företag vars verksamhet finansieras av skattemedel. De småföretag som ofta puttas fram i debatten av Alliansen och näringslivets organisationer ligger allt som oftast under det tak som föreslås. De berörs inte av vinsttaket då de återinvesterar sin vinst i företaget.

Ni påstår er stå på vanligt folks sida i politiken. I den här frågan har ni verkligen visat vems sida ni står på – Storkapitalets.

Monica Green

Riksdagsledamot (S)

Skaraborg

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.