13 jun 2018 08:11

13 jun 2018 08:22

Varför svarar du inte?

DEBATT: Ungsvenskarna

Replik till Tobias Andersson (SLA 18/5).

Var någonstans i min insändare står att jag ser mellan fingrarna när ungdomar förstör folks liv? Det är ju ingen större hemlighet vilka ni avser med de som begår sexbrott med mera. Min fråga var ju rätt enkel. För att hänvisa till min moraliska kompass som du nämner är jag nog lika mycket emot brott som du. Jag skrev även att ofredanden inte är acceptabla oavsett vem som utför dem. Jag förtydligar härmed min fråga: Vill ni sänka straffmyndighetsåldern rakt över hela skalan eller enbart för vissa etniska grupper? De flesta vet ju var ni står i frågan.

Du skrev i ditt första svar att varför jag inte hörde av mig till dig personligen berodde på att jag ville hamna i rampljuset. De flesta i Skövde vet redan vem jag är. Att jag väljer insändare är ju för att jag i min enträgna iver vill få flertalet att inse vilka ni är och vad ni står för. Detta gäller inte bara invandringspolitiken, det gäller även alla de frågor som gäller oss vanliga löntagare och de skydd ni vill frånta oss.

Inga fler naiva svar som att du tycker det är bättre jag hör av mig till dig personligen. Som talesman för Ungsvenskarna är det din skyldighet att offentligt redogöra för det ni står för. Rampljus för mig är helt ovidkommande. Jag vill bara synliggöra er politiska agenda.

Morgan Sjöberg

"Finis Malorum"

Var någonstans i min insändare står att jag ser mellan fingrarna när ungdomar förstör folks liv? Det är ju ingen större hemlighet vilka ni avser med de som begår sexbrott med mera. Min fråga var ju rätt enkel. För att hänvisa till min moraliska kompass som du nämner är jag nog lika mycket emot brott som du. Jag skrev även att ofredanden inte är acceptabla oavsett vem som utför dem. Jag förtydligar härmed min fråga: Vill ni sänka straffmyndighetsåldern rakt över hela skalan eller enbart för vissa etniska grupper? De flesta vet ju var ni står i frågan.

Du skrev i ditt första svar att varför jag inte hörde av mig till dig personligen berodde på att jag ville hamna i rampljuset. De flesta i Skövde vet redan vem jag är. Att jag väljer insändare är ju för att jag i min enträgna iver vill få flertalet att inse vilka ni är och vad ni står för. Detta gäller inte bara invandringspolitiken, det gäller även alla de frågor som gäller oss vanliga löntagare och de skydd ni vill frånta oss.

Inga fler naiva svar som att du tycker det är bättre jag hör av mig till dig personligen. Som talesman för Ungsvenskarna är det din skyldighet att offentligt redogöra för det ni står för. Rampljus för mig är helt ovidkommande. Jag vill bara synliggöra er politiska agenda.

Morgan Sjöberg

"Finis Malorum"

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.