14 jun 2018 08:12

14 jun 2018 08:12

Det ska alltid finnas kundvärdar

Replik:

Jag beklagar att signaturen ”En arbetslös” (SLA 11/6) inte fick kontakt med en förmedlare och hjälp vid sitt besök på kontoret i Skövde. Du är välkommen att kontakta undertecknad så att vi kan reda ut dina frågor. Det ska alltid finnas kundvärdar på plats som kan ge hjälp till självhjälp eller se till att du som kund får träffa en förmedlare om det behövs.

Ulla-Karin Cannervik

sektionschef, Arbetsförmedlingen Skövde

Jag beklagar att signaturen ”En arbetslös” (SLA 11/6) inte fick kontakt med en förmedlare och hjälp vid sitt besök på kontoret i Skövde. Du är välkommen att kontakta undertecknad så att vi kan reda ut dina frågor. Det ska alltid finnas kundvärdar på plats som kan ge hjälp till självhjälp eller se till att du som kund får träffa en förmedlare om det behövs.

Ulla-Karin Cannervik

sektionschef, Arbetsförmedlingen Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.