14 jun 2018 08:10

14 jun 2018 08:10

Ge fler möjlighet till riktiga sommarjobb

DEBATT

I dagarna går skolungdomar på sommarlov och får tillfälle att vila, sola och bada. För många innebär det även sommarjobb och en möjlighet att tjäna extra pengar. Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet. Det är genom sommarjobb man knyter sina första kontakter på arbetsmarknaden, får sin första rad i CV:et och börjar bygga sina yrkeserfarenheter.

Sommarjobbet kan ha en avgörande betydelse för hela yrkeslivet. Arbetslöshet som ung får oftast långvariga negativa effekter. Ungdomar som går direkt från gymnasiet in i arbetslöshet har en betydligt större sannolikhet att bli arbetslös under nästkommande decennium än de som börjar arbeta direkt.

Sommarjobben är inte bara viktiga för ungdomar. De är helt avgörande för företagens möjlighet att bedriva sin verksamhet när trycket är som störst för besöksnäringen eller när ordinarie personal har semester. Företag på landsbygden har dessutom ett betydligt större behov av säsongspersonal jämfört med företag i storstaden visar en undersökning från Företagarna. Sommarjobb är alltså särskilt viktigt för företagen i Skaraborg.

För att stimulera och underlätta för fler unga att få en första fot in på arbetsmarknaden genom sommarjobb vill Centerpartiet att arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år helt tas bort. Eftersom ungdomar under 18 år arbetar framför allt på sommaren har vi valt att kalla det här förslaget för ”sommarjobbsavdraget”, även om avdraget innebär att feriearbete under hela året underlättas. Med detta sommarjobbsavdrag sänks kostnaden för att anställa ungdomar med nästan en fjärdedel. Centerpartiet vill även införa ett ingångsavdrag där arbetsgivaravgiften slopas under de två första årens arbete. På så sätt kan många fler komma in på arbetsmarknaden och få ett första jobb.

Det skulle öppna dörren för fler unga till ett sommarjobb och göra det billigare för företag på landsbygden att kunna anställa. Istället för breda reformer som öppnar upp jobbdörren för fler i alla sektorer och hela landet, satsar regeringen på kommunala sommarjobb. Trots att fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen.

Eftersom möjligheten till tidig arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden är så viktig borde vi göra allt vi kan för att fler ska kunna få ett sommarjobb. Idealiskt borde alla som vill kunna få ett.

Med vårt förslag skulle fler arbetsgivare få ett intresse av att anställa en ung människa i sitt företag. Kanske ytterligare en person, för de som idag står och väger kring huruvida man ska ta in ytterligare anställda under sommaren.

Louise Grabo (C)

riksdagskandidat Skaraborg, vice förbundsordförande CUF

Fredrik Christensson (C)

riksdagsledamot Fyrbodal

I dagarna går skolungdomar på sommarlov och får tillfälle att vila, sola och bada. För många innebär det även sommarjobb och en möjlighet att tjäna extra pengar. Ett sommarjobb är ofta den första kontakten med arbetslivet. Det är genom sommarjobb man knyter sina första kontakter på arbetsmarknaden, får sin första rad i CV:et och börjar bygga sina yrkeserfarenheter.

Sommarjobbet kan ha en avgörande betydelse för hela yrkeslivet. Arbetslöshet som ung får oftast långvariga negativa effekter. Ungdomar som går direkt från gymnasiet in i arbetslöshet har en betydligt större sannolikhet att bli arbetslös under nästkommande decennium än de som börjar arbeta direkt.

Sommarjobben är inte bara viktiga för ungdomar. De är helt avgörande för företagens möjlighet att bedriva sin verksamhet när trycket är som störst för besöksnäringen eller när ordinarie personal har semester. Företag på landsbygden har dessutom ett betydligt större behov av säsongspersonal jämfört med företag i storstaden visar en undersökning från Företagarna. Sommarjobb är alltså särskilt viktigt för företagen i Skaraborg.

För att stimulera och underlätta för fler unga att få en första fot in på arbetsmarknaden genom sommarjobb vill Centerpartiet att arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år helt tas bort. Eftersom ungdomar under 18 år arbetar framför allt på sommaren har vi valt att kalla det här förslaget för ”sommarjobbsavdraget”, även om avdraget innebär att feriearbete under hela året underlättas. Med detta sommarjobbsavdrag sänks kostnaden för att anställa ungdomar med nästan en fjärdedel. Centerpartiet vill även införa ett ingångsavdrag där arbetsgivaravgiften slopas under de två första årens arbete. På så sätt kan många fler komma in på arbetsmarknaden och få ett första jobb.

Det skulle öppna dörren för fler unga till ett sommarjobb och göra det billigare för företag på landsbygden att kunna anställa. Istället för breda reformer som öppnar upp jobbdörren för fler i alla sektorer och hela landet, satsar regeringen på kommunala sommarjobb. Trots att fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen.

Eftersom möjligheten till tidig arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden är så viktig borde vi göra allt vi kan för att fler ska kunna få ett sommarjobb. Idealiskt borde alla som vill kunna få ett.

Med vårt förslag skulle fler arbetsgivare få ett intresse av att anställa en ung människa i sitt företag. Kanske ytterligare en person, för de som idag står och väger kring huruvida man ska ta in ytterligare anställda under sommaren.

Louise Grabo (C)

riksdagskandidat Skaraborg, vice förbundsordförande CUF

Fredrik Christensson (C)

riksdagsledamot Fyrbodal

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.