14 jun 2018 14:18

14 jun 2018 14:18

Satsa på skolan

Skövde kommun:

Få har väl missat att Skövde kommun är bland de sämsta i landet när det gäller resurstilldelningen till skolan. Lärarna går sönder av stress och eleverna möts av obehöriga vikarier eller inställda lektioner. Det anpassade stöd många elever behöver uteblir. Våra politiker har nämligen satt ett pris på våra barns framtid. Priset är som prutat av en smålänning. En elevs framtid i Skövde får inte ens kosta hälften jämfört med en elev i Dorotea. Dessutom ska kostnaden minska för varje år.

Skolverksamheten ska nämligen effektiviseras – eller som Katarina Jonsson vill uttrycka det: ”vi ska ha effektiva verksamheter”. Det låter naturligtvis bra. Men varken hon eller någon annan kommunpolitiker begriper vad effektivisering egentligen innebär. De flesta förstår att man inte kan beordra en årlig, schablonmässig effektivisering ovanifrån. Då har man istället beordrat en årlig nedskärning. Kostnaden för elevernas framtid måste minska för varje år.

Hela den politiska organisationen i Skövde kommun, oavsett parti, drivs uppenbarligen av ett förakt för kunskap och bildning. Man förstår helt enkelt inte värdet av skola och utbildning. Hur kan man prioritera satsningar på kommunala gondoler före våra barn och unga? Det är tydligen roligare att leka affär än att betala leverantören.

Vi borde tillsätta en lokal haverikommission med syfte att ta reda på vad det var som gick fel i Skövde kommun.

Varför har inte vi en politisk debatt om skolan? Varför ger inte vi eleverna och lärarna de förutsättningar som krävs? Hur kan man som kommunpolitiker se Billingensatsningen som en investering, men resurserna till skolan som en kostnadspost som måste ”effektiviseras”? Är inte det sistnämnda den bästa investering vi någonsin kan göra?

En vis man sade en gång: ”Slösa med kärlek och du skall bli rik.” Samma gäller våra unga. Satsa på dem och vinsten blir oändlig. När ska våra förtroendevalda förstå att våra barns framtid är bra mycket viktigare än en tramsig linbana?

Förälder, skattebetalare och före detta lärare

Få har väl missat att Skövde kommun är bland de sämsta i landet när det gäller resurstilldelningen till skolan. Lärarna går sönder av stress och eleverna möts av obehöriga vikarier eller inställda lektioner. Det anpassade stöd många elever behöver uteblir. Våra politiker har nämligen satt ett pris på våra barns framtid. Priset är som prutat av en smålänning. En elevs framtid i Skövde får inte ens kosta hälften jämfört med en elev i Dorotea. Dessutom ska kostnaden minska för varje år.

Skolverksamheten ska nämligen effektiviseras – eller som Katarina Jonsson vill uttrycka det: ”vi ska ha effektiva verksamheter”. Det låter naturligtvis bra. Men varken hon eller någon annan kommunpolitiker begriper vad effektivisering egentligen innebär. De flesta förstår att man inte kan beordra en årlig, schablonmässig effektivisering ovanifrån. Då har man istället beordrat en årlig nedskärning. Kostnaden för elevernas framtid måste minska för varje år.

Hela den politiska organisationen i Skövde kommun, oavsett parti, drivs uppenbarligen av ett förakt för kunskap och bildning. Man förstår helt enkelt inte värdet av skola och utbildning. Hur kan man prioritera satsningar på kommunala gondoler före våra barn och unga? Det är tydligen roligare att leka affär än att betala leverantören.

Vi borde tillsätta en lokal haverikommission med syfte att ta reda på vad det var som gick fel i Skövde kommun.

Varför har inte vi en politisk debatt om skolan? Varför ger inte vi eleverna och lärarna de förutsättningar som krävs? Hur kan man som kommunpolitiker se Billingensatsningen som en investering, men resurserna till skolan som en kostnadspost som måste ”effektiviseras”? Är inte det sistnämnda den bästa investering vi någonsin kan göra?

En vis man sade en gång: ”Slösa med kärlek och du skall bli rik.” Samma gäller våra unga. Satsa på dem och vinsten blir oändlig. När ska våra förtroendevalda förstå att våra barns framtid är bra mycket viktigare än en tramsig linbana?

Förälder, skattebetalare och före detta lärare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.