14 jun 2018 08:12

14 jun 2018 08:12

Valrörelsens största myt

Miljöpartiet:

Miljöpartiets kandidater hävdar att partiets ståndpunkter grundar sig på vetenskap. Ingenting är längre från sanningen. Det första kravet är att man förstår vad vetenskap är och kan tillämpa den rationella metod som har styrt vetenskapen sedan Galileos tid, nämligen att sanningen inte är dogmer utan man prövar sig fram med förnuft och empiri för att se vad som är hållbart eller inte i det långa loppet. I historien håller förmodligen mycket få teorier om världen, men vi godtar dem provisoriskt. Man tror heller inte på saker för att det verkar vara andligt, som antroposofiska läkemedel eller den absoluta skillnaden mellan kemikalier och naturliga ämnen, och förstår sig på kvantitativa metoder. Man utgår inte från symbolhandlingar och inneåsikter, vill inte lösa problem med järnvägen genom att börja bygga höghastighetståg, när den dagliga driften inte fungerar. Man löser klimatfrågan och energipolitiken på det mest rationella sättet utan att låta skräcken för kärnkraft och molekylärbiologi genomsyra hela tänkandet, och man delar därför inte alla vanföreställningar om GMO, för att man tror på en utvald del i myten om det naturliga.

I vetenskap och folkbildning visar Miljöpartiets representanter upp det sämsta resultatet när det gäller att inta vetenskapliga ståndpunkter, till och med sämre än det dogmatiska Vänsterpartiet. Det ena jippot efter det andra lägger statsmakterna ut pengar på. Påstå att en sak är en stor uppfinning och bums är Miljöpartiet där med subventioner utan att försöka sätta in saken i sitt sammanhang, och den pladdriga och vidskepliga sak som kallas identitetspolitik finns det inga som stöder mera än Miljöpartiet.

Vi följer vetenskap, sa Miljöpartiet. Sätt er då in i på djupet i naturvetenskapliga frågor, fysik, kemi, biologi och näraliggande ämnesområden, och sprid inte populära fördomar, som att verkligheten definieras i stället för att beskrivas. Nu har vi ekologisk mat, grön energi och liknande tomma påståenden. Miljöpartiet för vetenskap är nog valrörelsens största myt och illusion.

Göran Rudengren

Miljöpartiets kandidater hävdar att partiets ståndpunkter grundar sig på vetenskap. Ingenting är längre från sanningen. Det första kravet är att man förstår vad vetenskap är och kan tillämpa den rationella metod som har styrt vetenskapen sedan Galileos tid, nämligen att sanningen inte är dogmer utan man prövar sig fram med förnuft och empiri för att se vad som är hållbart eller inte i det långa loppet. I historien håller förmodligen mycket få teorier om världen, men vi godtar dem provisoriskt. Man tror heller inte på saker för att det verkar vara andligt, som antroposofiska läkemedel eller den absoluta skillnaden mellan kemikalier och naturliga ämnen, och förstår sig på kvantitativa metoder. Man utgår inte från symbolhandlingar och inneåsikter, vill inte lösa problem med järnvägen genom att börja bygga höghastighetståg, när den dagliga driften inte fungerar. Man löser klimatfrågan och energipolitiken på det mest rationella sättet utan att låta skräcken för kärnkraft och molekylärbiologi genomsyra hela tänkandet, och man delar därför inte alla vanföreställningar om GMO, för att man tror på en utvald del i myten om det naturliga.

I vetenskap och folkbildning visar Miljöpartiets representanter upp det sämsta resultatet när det gäller att inta vetenskapliga ståndpunkter, till och med sämre än det dogmatiska Vänsterpartiet. Det ena jippot efter det andra lägger statsmakterna ut pengar på. Påstå att en sak är en stor uppfinning och bums är Miljöpartiet där med subventioner utan att försöka sätta in saken i sitt sammanhang, och den pladdriga och vidskepliga sak som kallas identitetspolitik finns det inga som stöder mera än Miljöpartiet.

Vi följer vetenskap, sa Miljöpartiet. Sätt er då in i på djupet i naturvetenskapliga frågor, fysik, kemi, biologi och näraliggande ämnesområden, och sprid inte populära fördomar, som att verkligheten definieras i stället för att beskrivas. Nu har vi ekologisk mat, grön energi och liknande tomma påståenden. Miljöpartiet för vetenskap är nog valrörelsens största myt och illusion.

Göran Rudengren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.