20 jun 2018 06:00

20 jun 2018 06:00

Skanska struntar i Mös och Moderaterna

DEBATT

Skövde kommun har sålt ut Ryds ängar till Skanska AB. I kommunens beslutade avtal med Skanska så anges en bestämd sträckning av den planerade långtradarvägen genom naturreservatet, en sträckning som går rakt igenom reservatet men också genom ett värdefullt natura-2000-område.

I det samrådsunderlag till Länsstyrelsen som Skanska sände in 2018-06-05 så nöjer sig emellertid inte Skanska med det man fått av Skövde kommun. Istället anger man hela den sydligaste delen av naturreservatet som utredningsområde för lastbilsväg i olika alternativ. Av reservatets 442 hektar ingår nu cirka 30 hektar i utredningsområdet. Det är mycket långt från de 2 promille som Katarina Jonsson (M) trummat ut i media. Skanska har lurat Moderaterna.

Skanska vill nämligen ha handlingsfrihet med hela den del av naturreservatet som utgör den mest stadsnära delen av Ryds ängar, det vill säga allting söder om området Åsen och hela området där Åsenbäcken drar fram i sina raviner, sänkor och våtmarker. Kommunens styrning, som i sig också är en katastrof för ängarna, har nu omkullkastats av bolaget. Vägen kan dras var som helst. Kanske blir det en serpentinväg upp genom reservatet.

Inte nog med det. Skanska struntar dessutom i de villkor som finns för det nuvarande miljöstillståndet. Villkoren är tydligt skrivna, såväl i den senaste domen, som i avtalet med kommunen. Till exempel skall gränser för verksamhetsområde och fixpunkter vara tydligt utmärkta i terrängen under hela exploateringstiden. Skadad gränsmarkering skall omedelbart ersättas med ny. I det befintliga avtalet med Skövde kommun framgår också tydligt att Skanska skall svara för alla skyddsanordningar i anslutning till stenbrottet för att undvika skador på tredje man, nämligen genom att arrendatorn ska inhägna och underhålla ett två meter högt stängsel runt området för stenbrottet. Gränsmarkeringar och stängsel saknas emellertid i stor utsträckning runt branterna kring stenbrottet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har nu tre gånger dokumenterat och påtalat bristerna för Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS), som under Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stenbrottet. Tre gånger har Skanska fått tid för att fullgöra åtgärderna. Fortfarande är det inte åtgärdat. Gränsmarkeringar saknas på flera ställen. Stängslet är i fallfärdigt skick och saknas helt på flera ställen runt branterna. I många fall har det varit raserat i många år utan att någon reagerat.

Kommunen har kastat vårt naturreservat i armarna på ett företag som struntar i regler och villkor för sitt tillstånd, såväl som i de avtal man ingått.

För allt detta håller vi Skövdemoderaterna ansvariga. Det är nämligen moderaterna med Katarina Jonsson (M) i spetsen som kohandlat fram frågan i kommunen. Ta nu ert ansvar och rätta till den situation som uppstått. Det här är nämligen bara början.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 

I det samrådsunderlag till Länsstyrelsen som Skanska sände in 2018-06-05 så nöjer sig emellertid inte Skanska med det man fått av Skövde kommun. Istället anger man hela den sydligaste delen av naturreservatet som utredningsområde för lastbilsväg i olika alternativ. Av reservatets 442 hektar ingår nu cirka 30 hektar i utredningsområdet. Det är mycket långt från de 2 promille som Katarina Jonsson (M) trummat ut i media. Skanska har lurat Moderaterna.

Skanska vill nämligen ha handlingsfrihet med hela den del av naturreservatet som utgör den mest stadsnära delen av Ryds ängar, det vill säga allting söder om området Åsen och hela området där Åsenbäcken drar fram i sina raviner, sänkor och våtmarker. Kommunens styrning, som i sig också är en katastrof för ängarna, har nu omkullkastats av bolaget. Vägen kan dras var som helst. Kanske blir det en serpentinväg upp genom reservatet.

Inte nog med det. Skanska struntar dessutom i de villkor som finns för det nuvarande miljöstillståndet. Villkoren är tydligt skrivna, såväl i den senaste domen, som i avtalet med kommunen. Till exempel skall gränser för verksamhetsområde och fixpunkter vara tydligt utmärkta i terrängen under hela exploateringstiden. Skadad gränsmarkering skall omedelbart ersättas med ny. I det befintliga avtalet med Skövde kommun framgår också tydligt att Skanska skall svara för alla skyddsanordningar i anslutning till stenbrottet för att undvika skador på tredje man, nämligen genom att arrendatorn ska inhägna och underhålla ett två meter högt stängsel runt området för stenbrottet. Gränsmarkeringar och stängsel saknas emellertid i stor utsträckning runt branterna kring stenbrottet.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har nu tre gånger dokumenterat och påtalat bristerna för Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS), som under Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stenbrottet. Tre gånger har Skanska fått tid för att fullgöra åtgärderna. Fortfarande är det inte åtgärdat. Gränsmarkeringar saknas på flera ställen. Stängslet är i fallfärdigt skick och saknas helt på flera ställen runt branterna. I många fall har det varit raserat i många år utan att någon reagerat.

Kommunen har kastat vårt naturreservat i armarna på ett företag som struntar i regler och villkor för sitt tillstånd, såväl som i de avtal man ingått.

För allt detta håller vi Skövdemoderaterna ansvariga. Det är nämligen moderaterna med Katarina Jonsson (M) i spetsen som kohandlat fram frågan i kommunen. Ta nu ert ansvar och rätta till den situation som uppstått. Det här är nämligen bara början.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.