02 jul 2018 08:17

02 jul 2018 08:17

Dalstationen blir en ny port till Billingen

Billingesatsningen:

Replik till Stig Persson i SLA 26 juni:

Stig undrar var bilen ska parkeras för besökande till Billingen efter att den nya liften är färdig.

Svaret är att gondolliften i första hand inte är tänkt för besökare som kommer med bil. De kommer troligen att ta sig ända upp till Billingen med bilen, precis som idag. Där ska parkeringsplatserna både blir fler och befintliga genomgå en upprustning.

Billingebacken med gondol blir en ny port till Billingen främst kanske för Skövdeborna. Just lösningen med en gondol gör det lättare för alla att utan bil ta sig upp till toppen. Billingen blir tillgänglig för alla med rullator, rullstol, permobil, barnvagn, hund, cykel, träningsväska eller med skidor på axeln. Med en sittlift är det endast downhillcyklister och skidåkare som kan nyttja liften för inga andra lösa föremål får/kan tas med.

Ett antal parkeringsplatser kommer också att byggas i anslutningen till Dalstationen.

En bussförbindelse från Resecentrum direkt till Billingen kan behövas i framtiden. Gondolen är en mer effektiv lösning, eftersom den till en billigare driftskostnad ger minuttrafik från Dalvägen till toppen av berget medan en busslinje rör sig om timtrafik.

Driften av en gondollift beräknas nu bli 400 000 kronor dyrare om året än en sittlift, då räknar vi av försiktighetsskäl inte med några intäkter. En busslinje en gång i timman kostar efter intäkter 750 000 kronor om året. Det har vi nyligen prövat under två år men eftersom resandet var mycket lågt beslöt kommunstyrelsen att avbryta försöket.

Vi utvecklar Skövde och Billingen för att det ska bli än mer attraktivt för Skövdeborna med ett bredare utbud på hemmaplan, för att stärka människors hälsa och för att locka nya besökare som övernattar, shoppar och äter på stadens caféer och restauranger.

Detta skapar nya arbetstillfällen som genererar nya skatteintäkter att fördela till skola och omsorg.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde kommun

Stig undrar var bilen ska parkeras för besökande till Billingen efter att den nya liften är färdig.

Svaret är att gondolliften i första hand inte är tänkt för besökare som kommer med bil. De kommer troligen att ta sig ända upp till Billingen med bilen, precis som idag. Där ska parkeringsplatserna både blir fler och befintliga genomgå en upprustning.

Billingebacken med gondol blir en ny port till Billingen främst kanske för Skövdeborna. Just lösningen med en gondol gör det lättare för alla att utan bil ta sig upp till toppen. Billingen blir tillgänglig för alla med rullator, rullstol, permobil, barnvagn, hund, cykel, träningsväska eller med skidor på axeln. Med en sittlift är det endast downhillcyklister och skidåkare som kan nyttja liften för inga andra lösa föremål får/kan tas med.

Ett antal parkeringsplatser kommer också att byggas i anslutningen till Dalstationen.

En bussförbindelse från Resecentrum direkt till Billingen kan behövas i framtiden. Gondolen är en mer effektiv lösning, eftersom den till en billigare driftskostnad ger minuttrafik från Dalvägen till toppen av berget medan en busslinje rör sig om timtrafik.

Driften av en gondollift beräknas nu bli 400 000 kronor dyrare om året än en sittlift, då räknar vi av försiktighetsskäl inte med några intäkter. En busslinje en gång i timman kostar efter intäkter 750 000 kronor om året. Det har vi nyligen prövat under två år men eftersom resandet var mycket lågt beslöt kommunstyrelsen att avbryta försöket.

Vi utvecklar Skövde och Billingen för att det ska bli än mer attraktivt för Skövdeborna med ett bredare utbud på hemmaplan, för att stärka människors hälsa och för att locka nya besökare som övernattar, shoppar och äter på stadens caféer och restauranger.

Detta skapar nya arbetstillfällen som genererar nya skatteintäkter att fördela till skola och omsorg.

Katarina Jonsson (M)

kommunstyrelsens ordförande Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.