09 jul 2018 08:08

09 jul 2018 08:08

Glädjande inlägg i säkerhetspolitiken

Försvaret:

I tidskriften Vårt Försvar” (2:2018) behandlas det civila försvaret. Det brådskar, heter det. Ja, Sverige har ett militärt svagt försvarat markterritorium. De stridskrafter vi nu har uppställda till duellstrid slår en angripare ut i ett första slag konstaterade förre ÖB Sverker Göransson med sitt inlägg om ”enveckasförsvaret”. Men klokt nog börjar Försvarsberedningen från grunden – det civila försvaret.

Försvarsberedningen lämnade sin delrapport Motståndskraft i december 2017 med inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025.

Ordföranden Björn von Sydow har ett balanserat inlägg i tidningen med gammalt och stort från tidigare säkerhetspolitik men också nytt, enkelt och eftertänksamt. Han konstaterar ”att om Sverige involveras i en större konflikt”, då måste hänsyn tas till ”förmågan att leda större förband”. Okej, parlamentarikerna har svårt att lämna det ”storslagna”. För kommande diskussion om ”krigsorganisationens innehåll och dimensionering” framför dock von Sydow: ”Jag anser, liksom försvarsministern, att kvantitet är en kvalitet i sig.” Ja, kvantitet och enkelhet borde vara utgångsläget för organisering av ett framtida ”motståndsförsvar”. Då kan försvaret bestå uthålligt genom kriget och inte bara en vecka.

Det är freden vi ska försvara!

Jag fäste mig särskilt vid räddningschefen Hans Ingberts (Skövde) inlägg där det heter: ”Totalförsvarsplaneringen utgår från att ett öppet väpnat angrepp mot Sverige, med ett intensivt och snabbt förlopp, inte kan uteslutas”. Därefter får vi veta hur organiseringen med mera ska genomföras, och så slutar räddningschefen med lugnande och uppmanande ord: ”Merparten av redovisade åtgärder kan ske inom ramen för en utvidgad krisberedskap.” Bra, enkelt och praktiskt, tydligen. Och vidare: ”Arbete måste ske i nära samarbete med andra aktörer, vara ständigt pågående och lyhört för hotbildsförändringar samt anvisningar från central nivå.” Vi måste lära oss, förutom enkelhet, en ”sinnets beredskap”.

Per Blomquist

Försvarsberedningen lämnade sin delrapport Motståndskraft i december 2017 med inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025.

Ordföranden Björn von Sydow har ett balanserat inlägg i tidningen med gammalt och stort från tidigare säkerhetspolitik men också nytt, enkelt och eftertänksamt. Han konstaterar ”att om Sverige involveras i en större konflikt”, då måste hänsyn tas till ”förmågan att leda större förband”. Okej, parlamentarikerna har svårt att lämna det ”storslagna”. För kommande diskussion om ”krigsorganisationens innehåll och dimensionering” framför dock von Sydow: ”Jag anser, liksom försvarsministern, att kvantitet är en kvalitet i sig.” Ja, kvantitet och enkelhet borde vara utgångsläget för organisering av ett framtida ”motståndsförsvar”. Då kan försvaret bestå uthålligt genom kriget och inte bara en vecka.

Det är freden vi ska försvara!

Jag fäste mig särskilt vid räddningschefen Hans Ingberts (Skövde) inlägg där det heter: ”Totalförsvarsplaneringen utgår från att ett öppet väpnat angrepp mot Sverige, med ett intensivt och snabbt förlopp, inte kan uteslutas”. Därefter får vi veta hur organiseringen med mera ska genomföras, och så slutar räddningschefen med lugnande och uppmanande ord: ”Merparten av redovisade åtgärder kan ske inom ramen för en utvidgad krisberedskap.” Bra, enkelt och praktiskt, tydligen. Och vidare: ”Arbete måste ske i nära samarbete med andra aktörer, vara ständigt pågående och lyhört för hotbildsförändringar samt anvisningar från central nivå.” Vi måste lära oss, förutom enkelhet, en ”sinnets beredskap”.

Per Blomquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.