09 jul 2018 08:07

09 jul 2018 08:07

Vem är egentligen svensk?

Sverige:

SD:s riksdagsman Björn Söders uttalande om att samer och judar inte är svenskar är minst sagt graverande och ett bevis på hans egna små och obefintliga historiekunskaper. Jag skulle vilja ta ett prov på hans DNA, för att se vilken blandning han är av olika folkslag och nationer.

Samerna har varit i Sverige/Skandinavien så länge som denna delen av världen har varit befolkad. Sverige i sin helhet har ju inte varit så ”svenskt” så länge ... För sådär 120 år sedan visste inte majoriteten av svenska befolkningen hur en svensk flagga såg ut (om man inte bodde nära en försvarsanläggning eller såg ett skepp från marinen). På 1930-talet försvenskade regeringen Sverige (den stora assimileringsperioden att göra Sverige svensktalande) genom att skicka ut lärare från Mälardalen för att få bort alla lokala dialekter. Våra svenska traditioner är ju ganska nya. Sillätandet med inlagda sillar i såser började på 1960- 70-talet.

Stora delar av Sverige var antingen norskt eller danskt fram till 1660-talet. Sverige var ett absolut u-land fram till slutet av 1800-talet (vi hade massutvandring där en tredjedel av befolkningen försvann bort från Sverige). Vi har haft judar i Sverige från 1700-talet då de fick bosätta sig på Marstrand.

Skulle människor ta DNA-prover skulle de upptäcka att man är en blandning av flera nationer och folkslag. Så vem är egentligen svensk? Definitivt inte vårt svenska kungahus! Gränser och stater har varit flytande i alla tider, och kommer så att förbli. Om vi inte hinner ta kål på oss själva. Och det verkar ju vara det vi håller på med ganska fort – att ta död på oss själva och jordens klimat och fauna.

På 1890-talet var första gången man började vurma för nationalromantiken och vårt ”skandinaviska” arv. Barn döptes till gamla vikinganamn, min farmor fick heta Aslaug och min farfar fick heta Gunnar. Under en tid då människor inte förstod varandra för att vi pratade så många dialekter och språk som skiljde sig helt från varandra. Varför heter Frankrike Frankrike? När franker betyder tyskar. Varför heter det Storbritannien när Britannien är ett franskt län? Varför heter Ryssland Ryssland, när ryssar i grunden var ordet finnarna använde för befolkningen från Svedala (d.v.s. svenskarna från Mälardalen på svenska östkusten) – ruser? Och så vidare. Nationstänkandet är en utopi, som i grunden alltid har handlat om gränser och makt över människor.

Vi har i alla tider ”importerat” människor för att utveckla vårt land, vilket också har ändrat vårt språk och språkbruk. Tyskar, valloner, holländare, britter, syddanskar, finländare, italienare, jugoslaver, chilenare, afrikaner, perser och araber, är folkgrupper som kommit hit och utvecklat vårt land. Många företag, hantverkskunskaper, jordbruksutveckling, uppfinningar och svensk musik är skapade av dessa människor. Vårt land har berikats och utvecklats, det som gjort vår ”nation” så rik och stark. Det är vi alla människor som skapar grunden för en av världens mest avancerade ekonomier och ett folk med en stor innovationsgrad. Detta är dagens Sverige!

Gunnar Lieungh

SD:s riksdagsman Björn Söders uttalande om att samer och judar inte är svenskar är minst sagt graverande och ett bevis på hans egna små och obefintliga historiekunskaper. Jag skulle vilja ta ett prov på hans DNA, för att se vilken blandning han är av olika folkslag och nationer.

Samerna har varit i Sverige/Skandinavien så länge som denna delen av världen har varit befolkad. Sverige i sin helhet har ju inte varit så ”svenskt” så länge ... För sådär 120 år sedan visste inte majoriteten av svenska befolkningen hur en svensk flagga såg ut (om man inte bodde nära en försvarsanläggning eller såg ett skepp från marinen). På 1930-talet försvenskade regeringen Sverige (den stora assimileringsperioden att göra Sverige svensktalande) genom att skicka ut lärare från Mälardalen för att få bort alla lokala dialekter. Våra svenska traditioner är ju ganska nya. Sillätandet med inlagda sillar i såser började på 1960- 70-talet.

Stora delar av Sverige var antingen norskt eller danskt fram till 1660-talet. Sverige var ett absolut u-land fram till slutet av 1800-talet (vi hade massutvandring där en tredjedel av befolkningen försvann bort från Sverige). Vi har haft judar i Sverige från 1700-talet då de fick bosätta sig på Marstrand.

Skulle människor ta DNA-prover skulle de upptäcka att man är en blandning av flera nationer och folkslag. Så vem är egentligen svensk? Definitivt inte vårt svenska kungahus! Gränser och stater har varit flytande i alla tider, och kommer så att förbli. Om vi inte hinner ta kål på oss själva. Och det verkar ju vara det vi håller på med ganska fort – att ta död på oss själva och jordens klimat och fauna.

På 1890-talet var första gången man började vurma för nationalromantiken och vårt ”skandinaviska” arv. Barn döptes till gamla vikinganamn, min farmor fick heta Aslaug och min farfar fick heta Gunnar. Under en tid då människor inte förstod varandra för att vi pratade så många dialekter och språk som skiljde sig helt från varandra. Varför heter Frankrike Frankrike? När franker betyder tyskar. Varför heter det Storbritannien när Britannien är ett franskt län? Varför heter Ryssland Ryssland, när ryssar i grunden var ordet finnarna använde för befolkningen från Svedala (d.v.s. svenskarna från Mälardalen på svenska östkusten) – ruser? Och så vidare. Nationstänkandet är en utopi, som i grunden alltid har handlat om gränser och makt över människor.

Vi har i alla tider ”importerat” människor för att utveckla vårt land, vilket också har ändrat vårt språk och språkbruk. Tyskar, valloner, holländare, britter, syddanskar, finländare, italienare, jugoslaver, chilenare, afrikaner, perser och araber, är folkgrupper som kommit hit och utvecklat vårt land. Många företag, hantverkskunskaper, jordbruksutveckling, uppfinningar och svensk musik är skapade av dessa människor. Vårt land har berikats och utvecklats, det som gjort vår ”nation” så rik och stark. Det är vi alla människor som skapar grunden för en av världens mest avancerade ekonomier och ett folk med en stor innovationsgrad. Detta är dagens Sverige!

Gunnar Lieungh

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.