10 jul 2018 08:15

10 jul 2018 08:15

Framtiden börjar i klassrummet

Replik:

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Skövde undrar i en debattartikel vad Liberalerna vill med skolan och tycker att vi ger otydliga svar (SLA 6/7). Liberalerna sätter skolan först. I vårt valmanifest för 2018–2022 är vårt budskap: ”Allra viktigast är en skola som genomsyras av kunskap och bildning och som har höga ambitioner för alla”. Idag ger skolan tyvärr olika förutsättningar beroende på vilken kommun våra barn och ungdomar bor i. Liberalernas skolpolitik på riksnivå satsar på att göra skolan statlig igen för att göra skolan jämlik för alla elever. Vi liberaler röner här stort förtroende för vår skolpolitik.

Liberalerna i Skövde önskar klara av valet ”Skolan först” och samtidigt samverka i en framgångsrik allians. Vi har verkligen försökt att göra båda delarna. Flera gånger har vi påpekat den olyckliga placeringen i Lärarförbundets rangordning av kommuner. I min roll i Kommunstyrelsens arbets- och arbetsgivarutskott har jag hela tiden sagt att det inte är rätt att Skövde håller tillbaka lönerna för att på det sättet tro att vi hjälper mindre kommuner. Nu ligger vi bättre till vad gäller löner för kommuner jämförbara i storlek.

Vi har noggrant följt olika rapporter och de orosmoln som flaggats upp för barn- och utbildningsverksamheten i Skövde. Hoppas att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Skövde ändå förstår att Liberalernas politik är att sätta ”Skolan först”. Att vi vill satsa på skolan är klart. Vi tror att vi gör bäst nytta genom att vara påtryckare för skolan inom alliansen än att komma med en egen budget som på grund av vår storlek skulle bli nedröstad. Socialdemokraternas resursförstärkning för skolan bygger på skattehöjning. Skatteintäkter kommer av att folk flyttar till Skövde som en attraktiv kommun. Denna vision har vi inom alliansen och en skattehöjning är inte på plats just nu. Vi tror ändå att vi kommer att lyckas genom bättre prioritering till skolan av skattebetalarnas pengar.

I Liberalernas valmanifest har vi 46 förbättringsförslag och våra mål är klara vad vi vill med skolan i Skövde. Vi kommer under kommande mandatperiod satsa på att genomföra förbättringar som stärker skolan och elevernas kunskapsnivå. Vi måste tillsammans förbättra skolan i Skövde.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Liberalerna Skövde

Liberalerna i Skövde önskar klara av valet ”Skolan först” och samtidigt samverka i en framgångsrik allians. Vi har verkligen försökt att göra båda delarna. Flera gånger har vi påpekat den olyckliga placeringen i Lärarförbundets rangordning av kommuner. I min roll i Kommunstyrelsens arbets- och arbetsgivarutskott har jag hela tiden sagt att det inte är rätt att Skövde håller tillbaka lönerna för att på det sättet tro att vi hjälper mindre kommuner. Nu ligger vi bättre till vad gäller löner för kommuner jämförbara i storlek.

Vi har noggrant följt olika rapporter och de orosmoln som flaggats upp för barn- och utbildningsverksamheten i Skövde. Hoppas att Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Skövde ändå förstår att Liberalernas politik är att sätta ”Skolan först”. Att vi vill satsa på skolan är klart. Vi tror att vi gör bäst nytta genom att vara påtryckare för skolan inom alliansen än att komma med en egen budget som på grund av vår storlek skulle bli nedröstad. Socialdemokraternas resursförstärkning för skolan bygger på skattehöjning. Skatteintäkter kommer av att folk flyttar till Skövde som en attraktiv kommun. Denna vision har vi inom alliansen och en skattehöjning är inte på plats just nu. Vi tror ändå att vi kommer att lyckas genom bättre prioritering till skolan av skattebetalarnas pengar.

I Liberalernas valmanifest har vi 46 förbättringsförslag och våra mål är klara vad vi vill med skolan i Skövde. Vi kommer under kommande mandatperiod satsa på att genomföra förbättringar som stärker skolan och elevernas kunskapsnivå. Vi måste tillsammans förbättra skolan i Skövde.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Liberalerna Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.