10 jul 2018 08:15

10 jul 2018 08:15

Liberalernas intentioner blir tomma ord

Skolan i Skövde:

Replik till Liberalerna i Skövde (SLA 2/7).

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Här spelar förskola och skola en stor roll. Kunskap och bildning är grunden för ett jämlikt demokratiskt och därmed starkt samhälle. Det råder inga tvivel om att tidiga insatser ger stora individuella och ekonomiska samhällsvinster.

Vi socialdemokrater har förslag på hur vi ska skapa en skola som är trygg med god ordning och studiero. Vi är inte naiva och tror att vi kan prata bort det faktum att skolpengen i Skövdes skolor ligger på plats 285 av 290. För att få behålla vår fantastiska personal i förskola och skolor krävs resurser. Personalomsättning på 17,3 procent är ingenting annat än en skrikande alarmklocka. Därför lägger vi i vår budget 50 miljoner mer i årligt tillskott till förskola och skola i Skövde.

Liberalerna i Skövde tycks ha insett allvaret och behoven i Skövdes förskolor och skolor när de 2/7 i sin debattartikel talar om de sjunkande skolresultaten och skolrankningen vid jämförelse med andra kommuner de senaste åren. Tyvärr säger Liberalerna en sak men i verkligheten gör de något helt annat. Citat från 2/7: ”Besparingskraven inom skolverksamheten i Skövde måste därför försvinna och nya resurser tillföras”. Samtidigt ställde sig Liberalerna helt bakom Alliansens budgetförslag som innebär en ”effektivisering” på 11,5 miljoner! Hur går det ihop?

Den så kallade satsningen på 10 miljoner som fanns med i Alliansbudgeten var adresserat för barn med särskilda behov. Det är klart att man gärna vill tro på Liberalerna när de talar om att ”höja lärarlönerna rejält och att vi behöver fler pedagoger”. För att det ska bli verklighet krävs resurser i er budget. Där fanns inte en enda krona till sånt och Liberalernas intentioner blir därmed tyvärr tomma ord.

Vi socialdemokrater ställer oss starkt kritiska till Liberalernas tankar om att ”Klassresan börjar alltid i klassrummet” och fördömer det helt. I vårt moderna socialdemokratiska Skövde är vi inte intresserade av ert ”klassamhälle”. Vi tror på ett jämlikt och solidariskt Skövde där alla kan vara trygga med att vi har bra förskolor och skolor var man än bor. Därför ska Skövde ha en jämlik skola där lärare och pedagoger har de förutsättningar de behöver för att alla ska få så höga kunskapsresultat som möjligt. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Så tar vi ansvar och bygger ett tryggt och starkt Skövde för framtiden.

Malin Wadman

ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Här spelar förskola och skola en stor roll. Kunskap och bildning är grunden för ett jämlikt demokratiskt och därmed starkt samhälle. Det råder inga tvivel om att tidiga insatser ger stora individuella och ekonomiska samhällsvinster.

Vi socialdemokrater har förslag på hur vi ska skapa en skola som är trygg med god ordning och studiero. Vi är inte naiva och tror att vi kan prata bort det faktum att skolpengen i Skövdes skolor ligger på plats 285 av 290. För att få behålla vår fantastiska personal i förskola och skolor krävs resurser. Personalomsättning på 17,3 procent är ingenting annat än en skrikande alarmklocka. Därför lägger vi i vår budget 50 miljoner mer i årligt tillskott till förskola och skola i Skövde.

Liberalerna i Skövde tycks ha insett allvaret och behoven i Skövdes förskolor och skolor när de 2/7 i sin debattartikel talar om de sjunkande skolresultaten och skolrankningen vid jämförelse med andra kommuner de senaste åren. Tyvärr säger Liberalerna en sak men i verkligheten gör de något helt annat. Citat från 2/7: ”Besparingskraven inom skolverksamheten i Skövde måste därför försvinna och nya resurser tillföras”. Samtidigt ställde sig Liberalerna helt bakom Alliansens budgetförslag som innebär en ”effektivisering” på 11,5 miljoner! Hur går det ihop?

Den så kallade satsningen på 10 miljoner som fanns med i Alliansbudgeten var adresserat för barn med särskilda behov. Det är klart att man gärna vill tro på Liberalerna när de talar om att ”höja lärarlönerna rejält och att vi behöver fler pedagoger”. För att det ska bli verklighet krävs resurser i er budget. Där fanns inte en enda krona till sånt och Liberalernas intentioner blir därmed tyvärr tomma ord.

Vi socialdemokrater ställer oss starkt kritiska till Liberalernas tankar om att ”Klassresan börjar alltid i klassrummet” och fördömer det helt. I vårt moderna socialdemokratiska Skövde är vi inte intresserade av ert ”klassamhälle”. Vi tror på ett jämlikt och solidariskt Skövde där alla kan vara trygga med att vi har bra förskolor och skolor var man än bor. Därför ska Skövde ha en jämlik skola där lärare och pedagoger har de förutsättningar de behöver för att alla ska få så höga kunskapsresultat som möjligt. Ingen ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Så tar vi ansvar och bygger ett tryggt och starkt Skövde för framtiden.

Malin Wadman

ordförande Socialdemokraterna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.