10 jul 2018 08:14

10 jul 2018 08:14

Regeringen måste vakna i torkan

DEBATT

Torkan slår hårt mot Skaraborg och landets lantbrukare och djurbönder.

Situationen är på gränsen till katastrofal för många av landets djurägare då foderbristen blir mer och mer akut och små vallskördar gör att bristen på foder till vintern är uppenbar. Betena torkar ner, åkrarna ger sämre skördar och många har nu tvingats till att stödutfodra, slakta djuren eller anmäla djuren till slakt.

Vi har en av världens renaste lantbruk med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, ändå importerar vi cirka 50 procent av vår mat från andra länder. Istället borde vi producera mer mat i Sverige och ta vara på landsbygdens möjligheter. För att hjälpa till ytterligare i denna kris så kan konsumenterna köpa mer svenskt kött.

Sveriges lantbrukare har redan idag en för låg konkurrenskraft och för höga skatter.

Sveriges politiker och S-regeringen har trots detta inte skapat bättre förutsättningar för att öka produktionen och lönsamheten för svenskt jordbruk, istället har regelbördan och skatterna höjts och regeringen planerar dessutom nya skattehöjningar. Dessutom har man inte betalat ut de EU-ersättningar Sveriges lantbrukare har rätt till att få ut i tid, detta bidrar till en ännu sämre likviditet för många av Sveriges lantbrukare.

Många lantbrukare kämpar nu med att få fram pengar för att kunna köpa och importera foder, och att då inte få ut sina EU-ersättningarna i tid gör likviditetssituationen ännu svårare.

Slakterierna har nu på grund av vädret långa köer till slakten, detta förvärras ytterligare av att det saknas yrkeskunnigt folk inom slakteriet, bristen på styckare är ett mycket stort problem och hindrar slakterierna från att kunna öka slakten ytterligare. Ett annat problem är att efterfrågan på svenskt kött måste öka för att slakterierna ska få avsättning för det som slaktas och styckas. Att frysa in är en möjlighet men ger sämre lönsamhet och lägre priser till både lantbrukaren och slakteriet.

Vi moderater vill öka konkurrenskraften för landets lantbrukare, vi vill att Sverige ska producera mycket mer mat, skog och ta vara på landsbygdens alla möjligheter för fler jobb och växande företag.

Men för att detta ska fungera så måste skatterna minska, regelverket och byråkratin måste minska medan lönsamheten, äganderätten och konkurrenskraften måste stärkas och ökas.

Och självklart måste EU-ersättningar betalas ut i tid.

Regeringen måste agera i denna krissituation för landets lantbrukare och djurägare:

De försenade EU-utbetalningarna måste betalas ut omgående och om möjligt måste övriga EU-ersättningar tidigareläggas för att öka likviditet för landets lantbrukare. Regeringen måste kontakta EU omgående och undersöka möjligheten till krisstöd för landets lantbrukare.

Dieselskatten måste sänkas, och möjligheten att skörda extramarker och trädesmarker måste underlättas. Strandbete, skogsbete och möjligheten att bevattna måste underlättas.

Långsiktigt måste vi ha fram fler livsmedelsskolor där vi kan utbilda fler som kan jobba inom våra livsmedelsföretag, bristen på styckare är akut och måste åtgärdas snarast.

Konkurrenskraften och lönsamheten måste stärkas för svenskt lantbruk och självklart måste alla EU-ersättningarna betalas ut i tid så att lantbrukarna kan vara likvid då krissituationer uppstår.

Jag förväntar mig nu att regeringen agerar i denna svåra situation för många av landets djurägare och lantbrukare.

Sten Bergheden (M)

landsbygdspolitisk talesperson

riksdagsledamot Skaraborg

Torkan slår hårt mot Skaraborg och landets lantbrukare och djurbönder.

Situationen är på gränsen till katastrofal för många av landets djurägare då foderbristen blir mer och mer akut och små vallskördar gör att bristen på foder till vintern är uppenbar. Betena torkar ner, åkrarna ger sämre skördar och många har nu tvingats till att stödutfodra, slakta djuren eller anmäla djuren till slakt.

Vi har en av världens renaste lantbruk med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, ändå importerar vi cirka 50 procent av vår mat från andra länder. Istället borde vi producera mer mat i Sverige och ta vara på landsbygdens möjligheter. För att hjälpa till ytterligare i denna kris så kan konsumenterna köpa mer svenskt kött.

Sveriges lantbrukare har redan idag en för låg konkurrenskraft och för höga skatter.

Sveriges politiker och S-regeringen har trots detta inte skapat bättre förutsättningar för att öka produktionen och lönsamheten för svenskt jordbruk, istället har regelbördan och skatterna höjts och regeringen planerar dessutom nya skattehöjningar. Dessutom har man inte betalat ut de EU-ersättningar Sveriges lantbrukare har rätt till att få ut i tid, detta bidrar till en ännu sämre likviditet för många av Sveriges lantbrukare.

Många lantbrukare kämpar nu med att få fram pengar för att kunna köpa och importera foder, och att då inte få ut sina EU-ersättningarna i tid gör likviditetssituationen ännu svårare.

Slakterierna har nu på grund av vädret långa köer till slakten, detta förvärras ytterligare av att det saknas yrkeskunnigt folk inom slakteriet, bristen på styckare är ett mycket stort problem och hindrar slakterierna från att kunna öka slakten ytterligare. Ett annat problem är att efterfrågan på svenskt kött måste öka för att slakterierna ska få avsättning för det som slaktas och styckas. Att frysa in är en möjlighet men ger sämre lönsamhet och lägre priser till både lantbrukaren och slakteriet.

Vi moderater vill öka konkurrenskraften för landets lantbrukare, vi vill att Sverige ska producera mycket mer mat, skog och ta vara på landsbygdens alla möjligheter för fler jobb och växande företag.

Men för att detta ska fungera så måste skatterna minska, regelverket och byråkratin måste minska medan lönsamheten, äganderätten och konkurrenskraften måste stärkas och ökas.

Och självklart måste EU-ersättningar betalas ut i tid.

Regeringen måste agera i denna krissituation för landets lantbrukare och djurägare:

De försenade EU-utbetalningarna måste betalas ut omgående och om möjligt måste övriga EU-ersättningar tidigareläggas för att öka likviditet för landets lantbrukare. Regeringen måste kontakta EU omgående och undersöka möjligheten till krisstöd för landets lantbrukare.

Dieselskatten måste sänkas, och möjligheten att skörda extramarker och trädesmarker måste underlättas. Strandbete, skogsbete och möjligheten att bevattna måste underlättas.

Långsiktigt måste vi ha fram fler livsmedelsskolor där vi kan utbilda fler som kan jobba inom våra livsmedelsföretag, bristen på styckare är akut och måste åtgärdas snarast.

Konkurrenskraften och lönsamheten måste stärkas för svenskt lantbruk och självklart måste alla EU-ersättningarna betalas ut i tid så att lantbrukarna kan vara likvid då krissituationer uppstår.

Jag förväntar mig nu att regeringen agerar i denna svåra situation för många av landets djurägare och lantbrukare.

Sten Bergheden (M)

landsbygdspolitisk talesperson

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.